Op naar een betere leesvaardigheid: ‘Na ons voorleesproject kruipen kinderen uit hun schulp in het Nederlands’

De resultaten van het internationale onderzoek Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) toonden eerder deze maand aan dat het niveau begrijpend lezen van kinderen uit het Vlaamse onderwijs opnieuw gedaald is. Voorleesprojecten zijn volgens het onderzoek een deel van de oplossing. Het Brusselse project Boekenbende aan Huis organiseert al 25 jaar voorleesmomenten aan huis voor kinderen.

Boekenbende aan Huis is een voorlees-aan-huisproject in Brussel dat kinderen uit de derde kleuterklas uit gezinnen waar weinig wordt voorgelezen in contact brengt met verhalen en boeken. ‘In de bibliotheek zien we kinderen vooral als ze met de klas langskomen’, zegt Stijn Callewaert , projectbegeleider leesbevordering en inclusie bij de dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Huisbezoek

‘Soms is het moeilijk om hun ouders te bereiken. Zeker als kinderen deel uitmaken van een gezin waar bijvoorbeeld geen Nederlands gesproken wordt of de ouders een laag inkomen hebben. Daarom is het voor ons essentieel dat de voorleesmomenten thuis plaatsvinden. Zo kunnen ook de ouders betrokken worden en in contact komen met boeken. Op die manier willen we hen laten zien hoe ontspannend en plezierig verhalen kunnen zijn en zullen ze zelf sneller hun weg naar de bibliotheek vinden.’

Betere scores

Vijf jaar geleden deed de organisatie een kleinschalige impactstudie. Daaruit bleek dat kinderen die hadden deelgenomen aan Boekenbende aan Huis wel degelijk beter scoorden op taaltesten dan hun klasgenoten die niet hadden deelgenomen. ‘We hebben een steekproef gedaan bij 113 kinderen en families. We zagen een lichte stijging van het aantal woorden die kinderen kenden, al was de steekproef te beperkt om dat met zekerheid te kunnen vaststellen. Waar kinderen die het project hadden doorlopen wel heel duidelijk op vooruitgingen, was spreekdurf. We zagen hoe die kinderen uit hun schulp kropen in het Nederlands’, zegt Callewaert.

Leeskilometers

Ook Kris Van den Branden, hoogleraar taalkunde en lerarenopleider aan de KU Leuven, wijst op het belang van voorleesprojecten: ‘Om goed begrijpend te kunnen lezen, is het belangrijk om veel leeskilometers te maken. Daarom moeten kinderen ook in hun vrije tijd naar de bibliotheek kunnen gaan en verhalen voorgelezen krijgen.’

Toch benadrukt Van den Branden dat er ook andere factoren zijn die doorwegen. ‘Er moet vooral samengewerkt worden tussen de verschillende niveaus. Er bestaan al goede projecten, maar er is te weinig kruisbestuiving tussen bibliotheken, scholen en andere organisaties die werken met kinderen.’

https://www.knack.be/dossier/de-leraarskamer-van-knack/

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content