Oorlog Oekraïne: maatregelen kosten de overheden 4 miljard euro

Archiefbeeld van werkzaamheden van Fluxys aan de gasleiding in Oostkamp. © Belga

De verschillende maatregelen die de Belgische overheden beslist hebben in antwoord op de Russische invasie in Oekraïne en de hoge energieprijzen, kosten de overheden in 2022 4,05 miljard euro. Vooral de federale overheid maakt met 3,79 miljard euro middelen vrij voor pakweg energiemaatregelen of militaire uitgaven. Dat becijferde de Nationale Bank dinsdag.

De NBB publiceerde voor het eerst een ‘dashboard economische impact oorlog Oekraïne’. Het lijvige document zal elke maand een update krijgen. Een van de onderwerpen zijn de staatsfinanciën. De energie- en Oekraïnecrisis zetten de overheidsfinanciën verder onder druk, luidt de boodschap.

“Met een persistent hoog begrotingstekort en een opwaartse schulddynamiek waren de Belgische overheidsfinanciën reeds vóór de energie- en Oekraïnecrisis verzwakt”, aldus de NBB. “De marge voor koopkracht-compenserende maatregelen is beperkt. Deze maatregelen worden best enkel gericht op de hardst getroffen gezinnen en zonder het prijssignaal te verstoren.” Momenteel zijn de koopkrachtcompenserende maatregelen vooral gericht op een verlaging van de energieprijs.

De NBB merkt daarbij op dat de budgettaire ruimte in België door het grotere begrotingstekort en stijgende schulden beperkter is dan in andere eurolanden.

Voor de federale overheid komt de NBB uit op een kostenplaatje van 3,79 miljard euro. De verschillende energiemaatregelen nemen met 2,47 miljard euro het leeuwendeel op zich. Het gaat onder meer om de btw-verlagingen op gas en elektriciteit en de verwarmingspremie van 100 euro. Voorts is er onder meer sprake van 450 miljoen militaire uitgaven en 800 miljoen euro voor onder meer humanitaire steun en de opvang van vluchtelingen.

Bij de deelstaten is er enkel een budgettaire impact van 264 miljoen euro voor Vlaanderen. Het gaat om een inspanning van 166 miljoen euro voor de verlaging van de energiefactuur en 98 miljoen euro voor maatregelen om het energieverbruik te doen dalen, bijvoorbeeld isolatiepremies en renovatiesteun.

Ook in Brussel en Wallonië werden maatregelen beslist, maar die hebben volgens de Nationale Bank een beperkte impact op de overheidsfinanciën. In Brussel is er bijvoorbeeld directe steun via de OCMW’s voor kwetsbare huishoudens getroffen door de energiecrisis en in Wallonië is er bijvoorbeeld steun voor de gemeenten voor de opvang van vluchtelingen.

Het dashboard werd samengesteld door de NBB, het Planbureau en de FOD Economie.

Partner Content