Week van de Geletterdheid focust op geletterdheid op weg naar werk

© Getty

De Week van de Geletterdheid staat deze week in teken van geletterdheid op weg naar werk. In Vlaanderen kampt 15 procent van de mensen met grote geletterdheidsproblemen, wat het moeilijk maakt om een job te vinden, klinkt het.

Wie geletterdheidsproblemen heeft, heeft moeite met taal, rekenen, grafische gegevens en digitale toepassingen. En dat is een grote beperking in onze snel evoluerende en digitaliserende samenleving. ‘Bijvoorbeeld bij het vinden van werk’, verklaart Carolien Fuchs van het Plan Geletterdheid. ‘In de maand juli zien we dat bijna 43 procent van de werkzoekenden niet beschikt over een diploma secundair onderwijs.’

Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om ook deze groep mensen arbeidskansen te geven, klinkt het. Dat kan door in te zetten op geletterdheidsversterking en de nodige ondersteuning te bieden op de werkvloer. Die inspanning is goed voor de werkzoekenden, onze ondernemingen en voor de samenleving, aldus Fuchs nog.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) werkt mee aan de campagne en heeft bij de start van de week een advies gepubliceerd. Op de website www.geletterdophetwerk.be geeft de SERV tips om ondernemingen te helpen om laaggeletterde werknemers te ondersteunen en te laten groeien in hun job.

Op 8 september is het de internationale dag van de Geletterdheid. In Vlaanderen voert het Plan Geletterdheid een hele week campagne, van 5 tot en met 11 september.

Partner Content