Inkorten zomervakantie is nu niet aan de orde, zegt Vlaamse Jeugdraad

Het inkorten van de zomervakantie is op dit moment niet aan de orde. Dat zegt de Vlaamse Jeugdraad dinsdag in een nieuw advies aan de Vlaamse regering. De jeugdorganisatie roept beleidsmakers op om eerst werk te maken van gelijke onderwijs- en vrijetijdskansen voor alle kinderen en jongeren.

Volgens de Vlaamse Jeugdraad biedt het snel wijzigen van de schoolvakanties geen oplossingen voor de huidige uitdagingen voor kinderen en jongeren. ‘Als we meer gelijkwaardige kansen willen voor alle kinderen en jongeren, is een kalenderwijziging niet genoeg. Door de beslissing van het onderwijs van de Franstalige Gemeenschap wordt het Nederlandstalig onderwijs tot een vroege keuze gedwongen’, luidt het advies.

De kalender op korte termijn ook in het Nederlandstalig onderwijs aanpassen, lost volgens de Vlaamse Jeugdraad de huidige kansenongelijkheid en de leerkloof niet op. De Vlaamse Jeugdraad vraagt beleidsmakers om het debat breder te voeren dan kenniswinst of -verlies en praktische kalenderverschuivingen.

Volgens de Vlaamse Jeugdraad moet er eerst werk gemaakt worden van meer leer-, rust- en vrijetijdskansen voor alle kinderen en jongeren, in plaats van de snelle wijziging van ons huidige systeem. ‘Een vakantie is er om uit te rusten, deel te nemen aan prikkelende activiteiten, zelf keuzes te kunnen maken, te leren op andere manieren of net even helemaal niets te moeten leren. En die kansen zouden voor alle kinderen en jongeren even toegankelijk moeten zijn’, luidt het.

De jeugdorganisatie vindt dat er zo snel mogelijk oplossingen moeten komen voor de chaos die gecreëerd wordt in en rond Brussel omdat de Franstalige gemeenschap een ander vakantiesysteem toepast. Vanaf komende herfst wordt de puzzel rond vrije tijd daar immers enorm complex.

De Franstalige Gemeenschap besloot dit voorjaar om de zomervakantie in te korten tot zeven weken. De herfst- en krokusvakantie duren voortaan twee weken. De hervorming wordt vanaf volgend schooljaar van kracht.

Partner Content