Het M-decreet: ‘Inclusie moet een recht zijn, geen plicht’

© iStock
Jelle Dehaen
Jelle Dehaen Medewerker Knack, historicus, filosoof, auteur

‘Zelfs als je alle middelen van het buitengewoon onderwijs overhevelt naar het gewoon onderwijs, zul je sommige kinderen niet de juiste zorg kunnen bieden.’ Dat zegt professor en M-decreetexpert Wim Van den Broeck (VUB).

Hebben scholen voldoende kennis over het geïntegreerd onderwijs en het M-decreet? (Lanny Callebaut, Moorsel)

Wim Van den Broeck: De scholen zijn op de hoogte van de regelgeving van het M-decreet, op dat vlak is er geen probleem. De vraag veronderstelt wel dat er een vaste kennis over hét geïntegreerd onderwijs bestaat, maar inclusief onderwijs is maatwerk. In de praktijk moet er altijd, met vallen en opstaan, gezocht worden naar de beste oplossing voor een specifieke leerling. Inclusief onderwijs is nooit eenvoudig.

Scoren gemiddelde leerlingen slechter door het M-decreet? (Stein Voet, Laakdal)

Van den Broeck: Het is moeilijk om daar uitspraken over te doen, want er is weinig onderzoek naar gedaan. De voorstanders van inclusie beweren vaak dat dat geen enkel probleem is. Toch lijkt het aannemelijk dat andere leerlingen minder aandacht zullen krijgen als er in hun klas meerdere kinderen met een zorgbehoefte zitten, zeker als het een wat moeilijkere klas is.

Naar welke school een kind gaat, moet afhangen van wat het beste is voor dat kind en niet van een ideologische stelling.

In het M-decreet wordt wel expliciet rekening gehouden met de gewone leerlingen. Zo staat er duidelijk dat inclusie ‘niet onredelijk’ mag zijn: er moet rekening worden gehouden met de impact van de aanpassingen op de school en de leerlingen.

Worden ouders voldoende betrokken bij het M-decreet en de werking van geïntegreerde scholen? (Sandra Van Heffen, Oudegem)

Van den Broeck: Bij het opstellen van het M-decreet is er zeker rekening gehouden met allerlei belangengroepen. Niet dat die mensen noodzakelijk tevreden zijn, maar er is wel naar hen geluisterd. Er is misschien minder rekening gehouden met ouders die pleiten voor het behoud van het buitengewoon onderwijs, want zij hebben minder belangenverenigingen. De scholen zelf zullen in de regel voldoende contact hebben met de ouders over hun kind. Dat is natuurlijk nodig. Of directies input vragen aan ouders over hun zorgbeleid, zal afhangen van school tot school.

Is er voldoende begeleiding in het gewoon onderwijs? (Tina Tersago, Sint-Niklaas)

Wim Van den Broeck: Nee, maar die zal er ook nooit zijn. Zelfs als we alle middelen en personeel van het buitengewoon onderwijs zouden overhevelen naar het gewoon onderwijs, zouden die middelen enorm verdund worden over veel scholen en zou je sommige kinderen niet de nodige zorg kunnen bieden. En zelfs als de Vlaamse regering plots veel meer geld zou investeren – wat wellicht niet zal gebeuren – zal de schoolsetting fundamenteel anders blijven. In het buitengewoon onderwijs zitten kinderen in kleine groepjes en worden ze omringd door veel personeel. In het gewoon onderwijs kunnen sommige dingen wel, maar niet alles.

VRAAG VAN DE WEEK

Mijn kind met een autismespectrumstoornis behaalt goede schoolresultaten in het gewoon onderwijs, maar zou zich beter voelen in het buitengewoon onderwijs. Door het M-decreet kan hij de overgang niet maken. Is dat geen probleem? (Ann Gils, Hooglede)

Van den Broeck: In de beginperiode van het M-decreet moest een kind eerst naar het gewoon onderwijs; pas als er daar grote problemen waren, kon het naar het buitengewoon onderwijs gaan. Toen er berichten in de media verschenen over kinderen die vastliepen en ongelukkig waren, heeft de politiek het systeem versoepeld. Waarschijnlijk is het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs daarom recent gestegen, na een daling net na de invoering van het M-decreet. Ik heb altijd gezegd dat inclusie een volwaardig recht moet zijn, geen plicht. Naar welke school een kind gaat, moet afhangen van wat het beste is voor dat kind en niet van een ideologische stelling.

Dit was de laatste aflevering van ‘U vraagt’.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content