De conferentie van de voorzitters heeft geen consensus bereikt over wie de nieuwe Kamervoorzitter moet worden. Dat betekent dat de plenaire vergadering in de loop van de namiddag de knoop moet doorhakken.

Van twee fracties staat het vast dat ze een kandidaat naar voren schuiven: huidig voorzitter André Flahaut voor de PS en Siegfried Bracke voor N-VA.

Ook van de liberalen en de groenen werd verwacht dat ze een kandidaat naar voren schuiven.

Bij Groen hebben ze Meyrem Almaci, die fractieleidster is geweest van de groenen, genomineerd.

Liberalen zijn één en ondeelbaar

Van de liberalen werd aanvankelijk verwacht dat ze Bracke zouden steunen, om te laten zien dat de centrumrechtse coalitie nog niet dood en begraven is. Maar nu MR-voorzitter Charles Michelinformateur is, liggen de kaarten moeilijker. Door een blauwe tegenkandidaat te presenteren, zouden de liberalen bovendien ook nog eens duidelijk maken dat ze een en ondeelbaar zijn. En dus: dat er geen sprake kan zijn van een federale regering met MR, maar zonder Open VLD én dat er geen federael regering komt zonder de liberalen ook in de deelstaatregeringen toe te laten.

Liberalen kiezen Dewael

Kandidaten die bij de liberalen circuleerden waren Patrick Dewael, die de voorzittershamer al hanteerde, en Daniel Bacquelaine, de fractieleider van MR. Het is uiteindelijk Dewael geworden.

Van twee fracties staat het vast dat ze een kandidaat naar voren schuiven: huidig voorzitter André Flahaut voor de PS en Siegfried Bracke voor N-VA. Ook van de liberalen en de groenen werd verwacht dat ze een kandidaat naar voren schuiven. Bij Groen hebben ze Meyrem Almaci, die fractieleidster is geweest van de groenen, genomineerd.Van de liberalen werd aanvankelijk verwacht dat ze Bracke zouden steunen, om te laten zien dat de centrumrechtse coalitie nog niet dood en begraven is. Maar nu MR-voorzitter Charles Michelinformateur is, liggen de kaarten moeilijker. Door een blauwe tegenkandidaat te presenteren, zouden de liberalen bovendien ook nog eens duidelijk maken dat ze een en ondeelbaar zijn. En dus: dat er geen sprake kan zijn van een federale regering met MR, maar zonder Open VLD én dat er geen federael regering komt zonder de liberalen ook in de deelstaatregeringen toe te laten. Kandidaten die bij de liberalen circuleerden waren Patrick Dewael, die de voorzittershamer al hanteerde, en Daniel Bacquelaine, de fractieleider van MR. Het is uiteindelijk Dewael geworden.