Het gaat om een maatregel die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een tweetal weken geleden heeft ingevoerd. Hij wilde daarmee naar eigen zeggen een signaal geven 'dat België niet het land van melk en honing is'.

Francken mikte dus op het ontradend effect van de maatregel. Maar tegen de maatregel is de voorbije dagen en weken protest gerezen.

Nu stappen zeven ngo's met een verzoekschrift naar de Raad van State. 'We willen deze praktijk laten veroordelen, want hij is onwettig', zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, aan Belga.

Zo is de praktijk volgens de ngo's onder meer strijdig met de vreemdelingenwet en de Europese procedurerichtlijn. 'Asielzoekers moeten volgens de regels zo snel mogelijk asiel aanvragen. Dat doen deze mensen en toch worden ze zonder uitleg geweigerd. We hebben bewijzen van mensen die zich zes of zeven dagen na elkaar zijn gaan aanmelden, maar telkens zonder uitleg wandelen worden gestuurd. We hebben de situatie ook laten vaststellen door een deurwaarder', legt Vandycke uit.

Volgens staatssecretaris Francken krijgen gezinnen en kwetsbare groepen zoals kinderen, minderjarigen, ouderen en zieken voorrang. 'Dat is absoluut onwaar. Er zijn al baby's en zieken die geconfronteerd werden met een gesloten deur. Er heerst extreme willekeur', aldus Vandycke.

Volgens haar is de praktijk in strijd met het gelijkheidsbeginsel en met het grondwettelijke recht op een menswaardig bestaan. 'Elke asielzoeker die zich aanmeldt moet menswaardig worden opgevangen', aldus Vandycke.

Volgens Vandycke zijn de asielzoekers de dupe van een politieke beslissing. 'Deze situatie is niet houdbaar. Men laat zeer kwetsbare mensen in de kou staan. De situatie is echt explosief. En als de limiet gehandhaafd blijft, zal de situatie enkel nog verslechteren', meent Vandycke.

De limiet van 50 asielaanvragen per dag handhaven is volgens de ngo's niet alleen 'onwettig' maar komt ook neer op 'het spelen met de gezondheid van kwetsbare mensen'.

Het gaat om een maatregel die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een tweetal weken geleden heeft ingevoerd. Hij wilde daarmee naar eigen zeggen een signaal geven 'dat België niet het land van melk en honing is'. Francken mikte dus op het ontradend effect van de maatregel. Maar tegen de maatregel is de voorbije dagen en weken protest gerezen. Nu stappen zeven ngo's met een verzoekschrift naar de Raad van State. 'We willen deze praktijk laten veroordelen, want hij is onwettig', zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, aan Belga. Zo is de praktijk volgens de ngo's onder meer strijdig met de vreemdelingenwet en de Europese procedurerichtlijn. 'Asielzoekers moeten volgens de regels zo snel mogelijk asiel aanvragen. Dat doen deze mensen en toch worden ze zonder uitleg geweigerd. We hebben bewijzen van mensen die zich zes of zeven dagen na elkaar zijn gaan aanmelden, maar telkens zonder uitleg wandelen worden gestuurd. We hebben de situatie ook laten vaststellen door een deurwaarder', legt Vandycke uit. Volgens staatssecretaris Francken krijgen gezinnen en kwetsbare groepen zoals kinderen, minderjarigen, ouderen en zieken voorrang. 'Dat is absoluut onwaar. Er zijn al baby's en zieken die geconfronteerd werden met een gesloten deur. Er heerst extreme willekeur', aldus Vandycke. Volgens haar is de praktijk in strijd met het gelijkheidsbeginsel en met het grondwettelijke recht op een menswaardig bestaan. 'Elke asielzoeker die zich aanmeldt moet menswaardig worden opgevangen', aldus Vandycke. Volgens Vandycke zijn de asielzoekers de dupe van een politieke beslissing. 'Deze situatie is niet houdbaar. Men laat zeer kwetsbare mensen in de kou staan. De situatie is echt explosief. En als de limiet gehandhaafd blijft, zal de situatie enkel nog verslechteren', meent Vandycke. De limiet van 50 asielaanvragen per dag handhaven is volgens de ngo's niet alleen 'onwettig' maar komt ook neer op 'het spelen met de gezondheid van kwetsbare mensen'.