In het plan van de N-VA is er onder meer sprake van het opschuiven van de gerechtelijke controle, weet de VRT. 'Dat bestaat ook in andere landen. Het is niet dat de gerechtelijke controle wordt opgeheven, maar als de noodtoestand van kracht zou zijn, zoals bijvoorbeeld nu in Frankrijk, dan verschuift de gerechtelijke controle naar achteraf', zei N-VA-voorzitter Bart De Wever bij het begin van het partijbestuur. Dat betekent dat politie en veiligheidsdiensten huiszoekingen of arrestaties kunnen doen alvorens daartoe de toestemming te krijgen van een rechter. Die zal daarna controleren of alles volgens de regels is verlopen. Of zoals N-VA het formuleert: 'Eerst handelen, daarna controleren.'

Verder is er sprake van een sterkere rol voor burgemeesters en lokale politie, zoals nadrukkelijk door De Wever gevraagd de afgelopen weken. Bijzondere inlichtingenmethodes moeten bovendien vergemakkelijkt worden en de bestuurlijke macht verruimd ten opzichte van de gerechtelijke.

De 5 krachtlijnen van het plan:

  1. Invoeren van een wettelijk kader voor een noodtoestand, zoals in Nederland en Frankrijk het geval is
  2. Versterking van de inlichtingendienten
  3. Gespecialiseerde rechtbank
  4. Uitbreiding van het gerechtelijk arsenaal
  5. Versterking van de bestuurlijke overheden

Volgens De Wever waren er geen meningsverschillen in de partij, maar kwamen de voorstellen 'vroegtijdig' naar buiten. 'Zo werd de interne discussie naar buiten gebracht,' zegt hij aan VTM. Maar die zou volgens De Wever over 'details' gegaan zijn.

Afgelopen zomer kwamen er vanuit N-VA verschillende voorstellen in de strijd tegen terreur. Vlaams parlementslid Annick De Ridder en federaal fractieleider Peter De Roover bepleitten inperkingen van de vrijheid van meningsuiting, onder meer voor aanhangers van IS. Kamerlid Valerie Van Peel zei dat beroepsgeheim van medewerkers van OCMW's, vakbonden, ziekenfondsen en ministeries niet zou mogen gelden wanneer ze aanwijzingen van terrorisme hebben. En collega-Kamerlid Nadia Sminate vond dat de vrijheid van godsdienst niet gold voor wie een boerkini wil dragen, en stelde voor die te laten verbieden.

Daarop kwam niet alleen vanuit coalitiepartners CD&V, MR en Open VLD en oppositiepartij SP.A kritiek, maar ook van binnen de partij zelf.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois zei in De Standaard te passen voor een politiestaat: 'We gaan de rechtsstaat niet overboord gooien om degenen die hem willen vernietigen, aan te pakken.'

En eerder hadden ook Hendrik Vuye en Veerle Wouters, Kamerleden en co-voorzitters van Objectief V, Studiecentrum Confederalisme, zich tot de legalistische kant van de partij getoond. Zij onderstreepten in een opiniestuk op Knack.be de 'dwingende maatschappelijke noodwendigheid': een voorwaarde op grond waarvan waarden als de vrijheid van meningsuiting kunnen ingeperkt worden, maar waaraan niet voldaan is om dergelijke zware maatregelen te nemen.

Over de noodtoestand schreven ze een week later , op een moment dat N-VA-voorzitter De Wever de plannen over een noodtoestand milderde, dan weer dat die niet in strijd hoeft te zijn met mensenrechten. Integendeel: 'Mensenrechtenverdragen stellen net uitdrukkelijk dat afwijkingen, in geval van noodtoestand, mogelijk zijn.'

In het plan van de N-VA is er onder meer sprake van het opschuiven van de gerechtelijke controle, weet de VRT. 'Dat bestaat ook in andere landen. Het is niet dat de gerechtelijke controle wordt opgeheven, maar als de noodtoestand van kracht zou zijn, zoals bijvoorbeeld nu in Frankrijk, dan verschuift de gerechtelijke controle naar achteraf', zei N-VA-voorzitter Bart De Wever bij het begin van het partijbestuur. Dat betekent dat politie en veiligheidsdiensten huiszoekingen of arrestaties kunnen doen alvorens daartoe de toestemming te krijgen van een rechter. Die zal daarna controleren of alles volgens de regels is verlopen. Of zoals N-VA het formuleert: 'Eerst handelen, daarna controleren.'Verder is er sprake van een sterkere rol voor burgemeesters en lokale politie, zoals nadrukkelijk door De Wever gevraagd de afgelopen weken. Bijzondere inlichtingenmethodes moeten bovendien vergemakkelijkt worden en de bestuurlijke macht verruimd ten opzichte van de gerechtelijke.Volgens De Wever waren er geen meningsverschillen in de partij, maar kwamen de voorstellen 'vroegtijdig' naar buiten. 'Zo werd de interne discussie naar buiten gebracht,' zegt hij aan VTM. Maar die zou volgens De Wever over 'details' gegaan zijn.Afgelopen zomer kwamen er vanuit N-VA verschillende voorstellen in de strijd tegen terreur. Vlaams parlementslid Annick De Ridder en federaal fractieleider Peter De Roover bepleitten inperkingen van de vrijheid van meningsuiting, onder meer voor aanhangers van IS. Kamerlid Valerie Van Peel zei dat beroepsgeheim van medewerkers van OCMW's, vakbonden, ziekenfondsen en ministeries niet zou mogen gelden wanneer ze aanwijzingen van terrorisme hebben. En collega-Kamerlid Nadia Sminate vond dat de vrijheid van godsdienst niet gold voor wie een boerkini wil dragen, en stelde voor die te laten verbieden.Daarop kwam niet alleen vanuit coalitiepartners CD&V, MR en Open VLD en oppositiepartij SP.A kritiek, maar ook van binnen de partij zelf.Vlaams minister-president Geert Bourgeois zei in De Standaard te passen voor een politiestaat: 'We gaan de rechtsstaat niet overboord gooien om degenen die hem willen vernietigen, aan te pakken.'En eerder hadden ook Hendrik Vuye en Veerle Wouters, Kamerleden en co-voorzitters van Objectief V, Studiecentrum Confederalisme, zich tot de legalistische kant van de partij getoond. Zij onderstreepten in een opiniestuk op Knack.be de 'dwingende maatschappelijke noodwendigheid': een voorwaarde op grond waarvan waarden als de vrijheid van meningsuiting kunnen ingeperkt worden, maar waaraan niet voldaan is om dergelijke zware maatregelen te nemen. Over de noodtoestand schreven ze een week later , op een moment dat N-VA-voorzitter De Wever de plannen over een noodtoestand milderde, dan weer dat die niet in strijd hoeft te zijn met mensenrechten. Integendeel: 'Mensenrechtenverdragen stellen net uitdrukkelijk dat afwijkingen, in geval van noodtoestand, mogelijk zijn.'