Dat zegt hij in La Libre Belgique. In de krant stelt Johan Van den Driessche de "Franstalige particratie" aan de kaak die zich, volgens hem, verzet tegen de fusie van de zes zones en de verschuiving van de macht van de zones naar een "eenheid van commando" onder het voorzitterschap van de Brusselse minister-president.

"Als Vlaming die in Brussel geboren is, er leeft en er ook werkt, doe je zo'n voorstel beter niet. Dat wordt als onfatsoenlijk beschouwd door minister-president Rudi Vervoort. (...). Maar in naam van de veiligheid weiger ik daarvoor te buigen", zegt Van den Driessche. Hij vindt dat de aanslagen van 22 maart op Brussels Airport en op de metro "de fusie van de zes politiezones in Brussel weer expliciet op de tafel hebben gelegd".

De aanslagen werden voorbereid in de gemeenten Vorst, Molenbeek en Schaarbeek, "die zich in drie verschillende politiezones bevinden", zegt Van den Driessche nog. Hij onderstreept dat "niet alleen Vlamingen, maar ook belangrijke Franstalige opiniemakers (...) overtuigd zijn van de noodzaak het gewest beter te organiseren en dat de fusie van de zes politiezones zich op een logische manier in dit kader inschrijft". (Belga/JH)

Dat zegt hij in La Libre Belgique. In de krant stelt Johan Van den Driessche de "Franstalige particratie" aan de kaak die zich, volgens hem, verzet tegen de fusie van de zes zones en de verschuiving van de macht van de zones naar een "eenheid van commando" onder het voorzitterschap van de Brusselse minister-president. "Als Vlaming die in Brussel geboren is, er leeft en er ook werkt, doe je zo'n voorstel beter niet. Dat wordt als onfatsoenlijk beschouwd door minister-president Rudi Vervoort. (...). Maar in naam van de veiligheid weiger ik daarvoor te buigen", zegt Van den Driessche. Hij vindt dat de aanslagen van 22 maart op Brussels Airport en op de metro "de fusie van de zes politiezones in Brussel weer expliciet op de tafel hebben gelegd". De aanslagen werden voorbereid in de gemeenten Vorst, Molenbeek en Schaarbeek, "die zich in drie verschillende politiezones bevinden", zegt Van den Driessche nog. Hij onderstreept dat "niet alleen Vlamingen, maar ook belangrijke Franstalige opiniemakers (...) overtuigd zijn van de noodzaak het gewest beter te organiseren en dat de fusie van de zes politiezones zich op een logische manier in dit kader inschrijft". (Belga/JH)