Het onderzoek dat Montasser AlDe'emeh voor Knack deed naar islamlessen op Vlaamse scholen, lokt felle reacties uit. Uit de gesprekken die de onderzoeker had met verschillende jongeren, blijkt dat heel wat leerlingen bang gemaakt worden. In een opiniestuk legt de voorzitter van studentenvereniging Mahara Khalid El Jafoufi al uit dat hij zijn godsvrezendheid omzet in hoop. Ook hij heeft het over het gebrek aan bekwame islamleerkrachten.
...