De MoBIB-kaart won in de categorie Bedrijven. Volgens de Liga doet de kaart vragen rijzen over de veiligheid van persoonsgegevens op de kaart, en over de anonimiteit van de burger. In de categorie Media en Technologie werd de geplande invoering van slimme energiemeters verkozen tot winnaar. Volgens de Liga voldoen de meters in hun huidige vorm niet aan de eisen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat ze het privéleven niet eerbiedigen. Ook stelt de Liga zich vragen over de veiligheid van de opgeslagen gegevens. De politiezone Westkust won dan weer in de categorie Overheid voor het VIP-project tegen hangjongeren in de kustgemeenten. Ook klaagt de Liga voor de Mensenrechten de "disproportionele" toename van bewakingscamera's aan. De Winston Award ten slotte ging naar het online-spel Yoogle! van de vzw Constant. Via Yoogle! kunnen gebruikers spelenderwijs een kijkje nemen achter de schermen van de gegevensverzameling, vanuit het gezichtspunt van verschillende actoren in de markt van de persoonsgegevens. (969)

De MoBIB-kaart won in de categorie Bedrijven. Volgens de Liga doet de kaart vragen rijzen over de veiligheid van persoonsgegevens op de kaart, en over de anonimiteit van de burger. In de categorie Media en Technologie werd de geplande invoering van slimme energiemeters verkozen tot winnaar. Volgens de Liga voldoen de meters in hun huidige vorm niet aan de eisen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat ze het privéleven niet eerbiedigen. Ook stelt de Liga zich vragen over de veiligheid van de opgeslagen gegevens. De politiezone Westkust won dan weer in de categorie Overheid voor het VIP-project tegen hangjongeren in de kustgemeenten. Ook klaagt de Liga voor de Mensenrechten de "disproportionele" toename van bewakingscamera's aan. De Winston Award ten slotte ging naar het online-spel Yoogle! van de vzw Constant. Via Yoogle! kunnen gebruikers spelenderwijs een kijkje nemen achter de schermen van de gegevensverzameling, vanuit het gezichtspunt van verschillende actoren in de markt van de persoonsgegevens. (969)