De militairen partrouilleerden op de luchthaven in het kader van de "Operation Vigilant Gardian" (OVG) - de operatie die opgezet werden na de aanslagen van Parijs in 2015. Ze baseerden zich onder meer op een lijst met namen en foto's van mensen die verdacht waren van betrokkenheid bij de aanslagen van Parijs. In het jaarverslag van het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, wordt aandacht besteedt aan de informatiedoorstroming en uit drie casussen kon het comité afleiden dat de informatiestroom in het kader van OVG niet tot alle geledingen en mogelijk betrokken diensten was doorgedrongen. Zo werd begin maart in twee rapporten meding gemaakt van de mogelijke aanwezigheid op de luchthaven van Zaventem van één van de latere daders. Lionel Bajart wijst erop dat de vaststelling door het Comité I van de manke informatiedoorstroming in het kader van de operatie OVG aansluit bij de conclusies van de onderzoekscommissie aanslagen van de Kamer. Daarin wordt gesteld dat in een aantal dossiers (gebroeders Abdeslam, gebroeders El Bakraoui) meer mogelijkheden waren om beter samen te werken en navolgende onderzoeken te voeren. De informatiedoorstroming binnen en buiten ADIV werd verbeterd door de aanwerving van een documentalist die de informatie vanwege de militairen die patrouilleren in de straten beoordeelt en analyseert voor externe communicatie naar haar partners. Voor de interne communicatie binnen ADIV is een coördinator terrorismebestrijding in het leven geroepen, leert de Open Vld-senator uit het antwoord. (Belga)

De militairen partrouilleerden op de luchthaven in het kader van de "Operation Vigilant Gardian" (OVG) - de operatie die opgezet werden na de aanslagen van Parijs in 2015. Ze baseerden zich onder meer op een lijst met namen en foto's van mensen die verdacht waren van betrokkenheid bij de aanslagen van Parijs. In het jaarverslag van het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, wordt aandacht besteedt aan de informatiedoorstroming en uit drie casussen kon het comité afleiden dat de informatiestroom in het kader van OVG niet tot alle geledingen en mogelijk betrokken diensten was doorgedrongen. Zo werd begin maart in twee rapporten meding gemaakt van de mogelijke aanwezigheid op de luchthaven van Zaventem van één van de latere daders. Lionel Bajart wijst erop dat de vaststelling door het Comité I van de manke informatiedoorstroming in het kader van de operatie OVG aansluit bij de conclusies van de onderzoekscommissie aanslagen van de Kamer. Daarin wordt gesteld dat in een aantal dossiers (gebroeders Abdeslam, gebroeders El Bakraoui) meer mogelijkheden waren om beter samen te werken en navolgende onderzoeken te voeren. De informatiedoorstroming binnen en buiten ADIV werd verbeterd door de aanwerving van een documentalist die de informatie vanwege de militairen die patrouilleren in de straten beoordeelt en analyseert voor externe communicatie naar haar partners. Voor de interne communicatie binnen ADIV is een coördinator terrorismebestrijding in het leven geroepen, leert de Open Vld-senator uit het antwoord. (Belga)