'Alle signalen zijn pessimistisch.' Premier Charles Michel sprak vandaag in het parlement klare taal over de berichten dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn land vanavond terug zou trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Tegelijk bevestigde hij dat ons land zich onverminderd zal inzetten om de doelstellingen te halen . 'Er is geen twijfel: ons land steunt volledig de implementatie van deze belangrijke akkoorden.'
...

'Alle signalen zijn pessimistisch.' Premier Charles Michel sprak vandaag in het parlement klare taal over de berichten dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn land vanavond terug zou trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Tegelijk bevestigde hij dat ons land zich onverminderd zal inzetten om de doelstellingen te halen . 'Er is geen twijfel: ons land steunt volledig de implementatie van deze belangrijke akkoorden.'Daarmee gaf de premier gehoor aan de ongerustheid bij de oppositie en CD&V, die zich erg kritisch uitlieten over de te verwachten beslissing van Trump. 'Hoe de beslisisng er ook zal uitzien, de politieke koers die hij wil kiezen, is duidelijk. Hij is een klimaatnegationist,' zei Jean Marc-Nollet (Ecolo), die in herinnering bracht hoe 'een van de ergste klimaatsceptici' door Trump aan het hoofd van het Amerikaanse milieuagentschap werd geplaatst. 'Dit zijn criminele daden,' aldus Nollet. Raoul Hedebouw (PTB) en Leen Dierick (CD&V) maakten zich zorgen dat andere landen - zoals de industriële grootmacht China - zich zouden terugtrekken uit het klimaatakkoord, en pleitten ervoor dat Michel op de komende Chinees-Europese top duidelijkheid vraagt. Karin Temmerman (sp.a) trok dan weer het Belgische engagement in twijfel, en nam bevoegd minister Marie Christine Marghem (MR) onder vuur: 'Ik heb begrepen dat onze minister zelf zegt dat de doelstellingen van Parijs voor 2020 niet zo belangrijk zijn.'Opvallend was vooral de oproep om bij een eventuele terugtrekking sancties op te starten tegen de VS en zo de Belgische en Europese klimaatdoelstellingen kracht bij te zetten. Sommige Kamerleden pleitten daarbij onomwonden voor extra invoertaksen. 'We moeten douanemaatregelen instellen tegen landen die het akkoord van Parijs niet volgen,' stelde Nollet voor. Michel de Lamotte (cdH) sprak eveneens van een 'compensatiemechanisme voor producten van buiten de EU'.Michel drukte het Parlement op het hart dat het intomen van de klimaatverandering hoog op de politieke agenda staat. 'We hebben vorige week de kans gehad om gesprekken te voeren met Donald Trump. We hebben over het klimaat een sterk pleidooi gehouden, maar we hebben begrepen dat het scepticisme in het kamp van Trump zeer groot was.' Toen al voelde Europa de bui hangen, en de afgelopen dagen werd daarom alvast Europees overleg gestart om duidelijk te maken 'dat we alle mogelijke middelen moeten inzetten om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van Parijs gehaald kunnen worden.'Op de Chinees-Europese top wil de premier die boodschap eveneens overbrengen en zekerheid krijgen dat China de koers van Donald Trump niet overneemt. 'Make the future great again, dat moet onze ambitie zijn,' echode de premier de verkiezingsslogan van Donald Trump.