Van de getroffen artsen zijn de vrouwelijke dokters het vaakst slachtoffer: 86,8% tegenover 82,1% bij de mannen. Binnen die geweldpleging komt verbaal geweld het meest voor (77,2%), gevolgd door psychisch geweld (41,7%), fysiek geweld (24,2%) en seksueel geweld (10,1%).

Het voorbije jaar was nog altijd 36,8% van de ondervraagde artsen slachtoffer van agressie of geweld binnen de arts-patiëntrelatie. Ook hier was verbaal geweld de meeste voorkomende vorm, voor psychisch geweld, fysiek geweld en seksueel geweld.

Het doel van het onderzoek is om voor België actuele informatie te bekomen over de verschillende vormen van agressie en geweld tegen artsen. Met de gegevens kunnen experten proberen om profielen van daders op te stellen en gevaarlijke locaties en oorzaken van geweld opsporen.

Van de getroffen artsen zijn de vrouwelijke dokters het vaakst slachtoffer: 86,8% tegenover 82,1% bij de mannen. Binnen die geweldpleging komt verbaal geweld het meest voor (77,2%), gevolgd door psychisch geweld (41,7%), fysiek geweld (24,2%) en seksueel geweld (10,1%). Het voorbije jaar was nog altijd 36,8% van de ondervraagde artsen slachtoffer van agressie of geweld binnen de arts-patiëntrelatie. Ook hier was verbaal geweld de meeste voorkomende vorm, voor psychisch geweld, fysiek geweld en seksueel geweld.Het doel van het onderzoek is om voor België actuele informatie te bekomen over de verschillende vormen van agressie en geweld tegen artsen. Met de gegevens kunnen experten proberen om profielen van daders op te stellen en gevaarlijke locaties en oorzaken van geweld opsporen.