Onder de noemer van een Groot Mechels Referendum zijn de kandidaten van de stadslijst naar de burger getrokken met een vragenlijst. Meer dan 40.000 Mechelaars kregen bezoek, 1.300 mensen vulden de vragenlijst ook effectief in.

De formulieren bevatten veel nuttige reacties van Mechelaars,' zegt burgemeester en lijsttrekker Bart Somers (Open VLD). 'We kregen talloze goede ideeën, werden gewezen op problemen die we nog niet hebben opgelost en geprikkeld door mogelijke kansen die we kunnen grijpen'.

Uit de reacties blijkt dat tien thema's extra aandacht verdienen. De stad moet meer vergroenen, voetpaden verdienen meer onderhoud, betaalbaar wonen wordt een aandachtspunt en Mechelen wil dé fietsstad van Vlaanderen worden. Daarnaast komen er bijkomende buurtparkings en buurtwinkels, krijgen senioren meer aandacht en wordt nog meer werk gemaakt van een inclusieve stad waarin iedereen een plaats krijgt en racisme of discriminatie niet thuishoort. 'Mechelaars willen een stad waar iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht gender, afkomst of geaardheid. Onze stad moet hier in Vlaanderen het voortouw nemen, met nieuwe instrumenten en nieuwe, eerlijke kansen voor iedereen', klinkt het.

Ook wordt verkeersveiligheid een thema en moet duurzaamheid een vast onderdeel worden van elke beleidsbeslissing. 'Maar liefst 87,3 procent vindt dat onze stad de afgelopen jaren goed is bestuurd', besluit lijstduwer Kristof Calvo (Groen). 'De Mechelaar vindt dat het goed gaat met onze stad, maar ziet ook nieuwe uitdagingen. Als we van de Mechelaars de kans krijgen om de stad opnieuw te besturen, zullen deze speerpunten ook de leidraad worden van het beleid.'

Onder de noemer van een Groot Mechels Referendum zijn de kandidaten van de stadslijst naar de burger getrokken met een vragenlijst. Meer dan 40.000 Mechelaars kregen bezoek, 1.300 mensen vulden de vragenlijst ook effectief in. De formulieren bevatten veel nuttige reacties van Mechelaars,' zegt burgemeester en lijsttrekker Bart Somers (Open VLD). 'We kregen talloze goede ideeën, werden gewezen op problemen die we nog niet hebben opgelost en geprikkeld door mogelijke kansen die we kunnen grijpen'. Uit de reacties blijkt dat tien thema's extra aandacht verdienen. De stad moet meer vergroenen, voetpaden verdienen meer onderhoud, betaalbaar wonen wordt een aandachtspunt en Mechelen wil dé fietsstad van Vlaanderen worden. Daarnaast komen er bijkomende buurtparkings en buurtwinkels, krijgen senioren meer aandacht en wordt nog meer werk gemaakt van een inclusieve stad waarin iedereen een plaats krijgt en racisme of discriminatie niet thuishoort. 'Mechelaars willen een stad waar iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht gender, afkomst of geaardheid. Onze stad moet hier in Vlaanderen het voortouw nemen, met nieuwe instrumenten en nieuwe, eerlijke kansen voor iedereen', klinkt het. Ook wordt verkeersveiligheid een thema en moet duurzaamheid een vast onderdeel worden van elke beleidsbeslissing. 'Maar liefst 87,3 procent vindt dat onze stad de afgelopen jaren goed is bestuurd', besluit lijstduwer Kristof Calvo (Groen). 'De Mechelaar vindt dat het goed gaat met onze stad, maar ziet ook nieuwe uitdagingen. Als we van de Mechelaars de kans krijgen om de stad opnieuw te besturen, zullen deze speerpunten ook de leidraad worden van het beleid.'