De belangrijkste meetstations binnen de LEZ zijn die op de Plantin en Moretuslei in Borgerhout en de Belgiëlei in Antwerpen. Daar wordt specifiek gemeten naar stoffen die vrijkomen door autoverkeer.

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat bij alle schadelijke stoffen die vrijkomen door autoverkeer, een daling wordt opgetekend. Zo werd in Borgerhout in 2013 nog 3,34 microgram per kubieke meter roet gemeten. Dat zakte in 2017 naar 2,02 microgram per kubieke meter. In vergelijking met 2016, het jaar voor de invoering van de LEZ, was er een daling van 19,20 procent.

Voor stikstofoxide (NO) werd in vergelijking met 2016 een daling vastgesteld van 13,19 procent in Borgerhout en zelfs 27,59 procent in Antwerpen. De gemeten waarden voor stikstofdioxide (NO2) blijven in Borgerhout nog net boven de Europese norm. Toch was ook daar een daling van 6,67 procent. Op de Belgiëlei was er een daling van 6,98 procent. De gemeten waarden lagen daar net op de norm.

'Ik ben zeer blij met deze voorlopige resultaten', reageert schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). 'De inspanningen die we met de LEZ vroegen van onze bewoners leveren dus wel degelijk een gezondheidsvoordeel op.'

De belangrijkste meetstations binnen de LEZ zijn die op de Plantin en Moretuslei in Borgerhout en de Belgiëlei in Antwerpen. Daar wordt specifiek gemeten naar stoffen die vrijkomen door autoverkeer. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat bij alle schadelijke stoffen die vrijkomen door autoverkeer, een daling wordt opgetekend. Zo werd in Borgerhout in 2013 nog 3,34 microgram per kubieke meter roet gemeten. Dat zakte in 2017 naar 2,02 microgram per kubieke meter. In vergelijking met 2016, het jaar voor de invoering van de LEZ, was er een daling van 19,20 procent. Voor stikstofoxide (NO) werd in vergelijking met 2016 een daling vastgesteld van 13,19 procent in Borgerhout en zelfs 27,59 procent in Antwerpen. De gemeten waarden voor stikstofdioxide (NO2) blijven in Borgerhout nog net boven de Europese norm. Toch was ook daar een daling van 6,67 procent. Op de Belgiëlei was er een daling van 6,98 procent. De gemeten waarden lagen daar net op de norm. 'Ik ben zeer blij met deze voorlopige resultaten', reageert schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). 'De inspanningen die we met de LEZ vroegen van onze bewoners leveren dus wel degelijk een gezondheidsvoordeel op.'