Lode Ceyssens (Boerenbond): ‘De algemene Europese stikstofnorm is onzinnig voor Vlaanderen’

Lode Ceyssens © Getty
Tex Van berlaer
Tex Van berlaer Journalist Knack

In de loop van november een akkoord sluiten over een definitief stikstofdecreet. Dat is de doelstelling van het speciale stikstofoverleg in het Vlaams Parlement. Leden van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD en van de ministeriële kabinetten willen er tot een compromis komen dat tegemoetkomt aan een recent kritisch advies van de Raad van State. Dat moet rechtszekerheid bieden aan de Vlaamse landbouw en industrie.

Maar volgens de Boerenbond is de uitgangspositie van het stikstofoverleg verkeerd. ‘De Raad van State heeft een aantal van de fundamenten van het voorstel van decreet onderuitgehaald’, zegt topman Lode Ceyssens. ‘Het huis is bouwvallig, de politiek wil het stutten. Maar wanneer het opnieuw begint te waaien, zal het in puin liggen. We moeten het huis nu afbreken en heropbouwen.’

U wilt dat de politici overgaan tot een tabula rasa? Steunt de CD&V u daarin?

Lode Ceyssens: Dat moet u aan de CD&V vragen. Dit overstijgt de partijpolitiek. De politici moeten terug naar de tekentafel en in overleg gaan met alle stakeholders. De agrovoedingsketen geeft meer dan 120.000 mensen werk en draait meer dan 60 miljard euro omzet. Onze rode lijn is duidelijk: we zullen nooit aanvaarden dat de landbouw minder toekomstperspectief krijgt dan de industrie, waardoor onze sector op slot gaat om ruimte te maken voor anderen.

Volgens experts heeft de Raad van State geen probleem met een onderscheid tussen landbouw en industrie, die respectievelijk vooral ammoniak en stikstofoxiden uitstoten. Alleen moet het beter onderbouwd worden.

Ceyssens: Of het nu van de landbouw of industrie komt: stikstof is stikstof.

U weet ook dat dat voer is voor discussie.

Ceyssens: Ik citeer alleen maar professor Johan Martens van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Wij hebben nooit gezegd dat er geen verschil is tussen ammoniak en stikstofoxiden. In de modellen van stikstofneerslag van de Vlaamse overheid houdt men daar al rekening mee. Vergelijk het met koffie en thee: verschillende vloeistoffen, maar je kunt wel het cafeïnegehalte perfect met elkaar vergelijken.

U dient hier een motie van wantrouwen in tegen het stikstofoverleg?

Ceyssens: Het is niet aan ons om zulke moties uit te spreken. Wij stellen alleen vast dat het decreet dat op tafel is gelegd de doodsteek voor onze sector betekent. Volgens het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zouden bijna alle veehouderijen na het uitdoven van hun lopende vergunning moeten stoppen.

Wilt u dan geen oplossing voor het stikstofprobleem?

Ceyssens: Wij willen níét dat er niks gebeurt, wij willen emissies afbouwen. In december hebben we oplossingen op tafel gelegd. 48 procent van de stikstofemissies komt van dieren in bedrijven waar de bedrijfsleider ouder is dan 50. Slechts 12 procent onder hen heeft een opvolger. Werk een stoppers- en uitbollersregeling uit, zodat de emissies daar al verdwijnen. Maak dan de balans op van de emissies van de blijvers. Zij kunnen afbouwen via nieuwe technieken, of door hun bedrijfsmodel om te gooien en minder dieren te houden, of door onderling emissierechten te verhandelen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever vreest voor een vergunningenstop. U ook?

Ceyssens: We moeten vooral opletten dat we de vergunningenstop niet zelf organiseren. Wat ligt hier aan de basis? Een Habitatrichtlijn waarin Europa zegt dat de beschermde natuur tegen 2050 in een goede staat van instandhouding moet zijn. In onze modellen rekenen we op basis van een kritische depositiewaarde (of KDW, de hoeveelheid stikstofdepositie voor een bepaald ecosysteem waaronder er geen betekenisvolle verandering in de biodiversiteit optreedt, nvdr). In 2015 toonde VITO aan dat er habitats zijn waar we de KDW zelfs niet zouden halen als we de landbouw eromheen volledig zouden wegnemen. Er zijn er zelfs waar we er niet raken als we alle economische activiteiten, verkeer, huishoudens enzovoort wegnemen. We rijden ons vast in rekenmodellen.

Vindt u dat die Habitatrichtlijn moet worden aangepast?

Ceyssens: Volgend jaar is België EU-voorzitter. Ik verwacht dat de regering het debat over de Habitatrichtlijn opent. In onze vruchtbare gronden hebben we een land- en tuinbouw die zeer performant is, maar die tegelijk dicht op elkaar zit. Dat dezelfde KDW-norm geldt voor een grote Europese vlakte en voor ons dichtbevolkte Vlaanderen is onzinnig.

Partner Content