Het voorstel van de Europese Commissie dateert al van vorig jaar, en kwam er in de nasleep van dieselgate. Heel wat Europese consumenten werden toen getroffen door het emissieschandaal bij Volkswagen. Binnenkort zullen burgers die schade hebben ondervonden omdat een bedrijf de Europese regels niet heeft nageleefd, collectief schadeclaims kunnen indienen. Dat gebeurt in de Verenigde Staten al veel langer, maar is tot nog toe niet mogelijk in de Europese Unie. Concreet zullen "gekwalificeerde" organisaties als consumentenverenigingen kunnen optreden in naam van een groep consumenten, die schade hebben ondervonden van de illegale praktijken van een bepaald bedrijf. De meerderheid van de Europese ministers voor Industrie keurden het voorstel goed. Duitsland, de grootste Europese economie, onthield zich. Volgens Berlijn is het huidige voorstel niet waterdicht voor misbruik. De Europese consumentenorganisatie BEUC is tevreden met de beslissing, maar waarschuwt wel voor de mogelijke kostprijs van de procedures. Het is niet de bedoeling dat de consumentenorganisaties in de lidstaten die moeten dragen, aldus de BEUC. De onderhandelingen met het Europees Parlement kunnen nu van start gaan. (Belga)

Het voorstel van de Europese Commissie dateert al van vorig jaar, en kwam er in de nasleep van dieselgate. Heel wat Europese consumenten werden toen getroffen door het emissieschandaal bij Volkswagen. Binnenkort zullen burgers die schade hebben ondervonden omdat een bedrijf de Europese regels niet heeft nageleefd, collectief schadeclaims kunnen indienen. Dat gebeurt in de Verenigde Staten al veel langer, maar is tot nog toe niet mogelijk in de Europese Unie. Concreet zullen "gekwalificeerde" organisaties als consumentenverenigingen kunnen optreden in naam van een groep consumenten, die schade hebben ondervonden van de illegale praktijken van een bepaald bedrijf. De meerderheid van de Europese ministers voor Industrie keurden het voorstel goed. Duitsland, de grootste Europese economie, onthield zich. Volgens Berlijn is het huidige voorstel niet waterdicht voor misbruik. De Europese consumentenorganisatie BEUC is tevreden met de beslissing, maar waarschuwt wel voor de mogelijke kostprijs van de procedures. Het is niet de bedoeling dat de consumentenorganisaties in de lidstaten die moeten dragen, aldus de BEUC. De onderhandelingen met het Europees Parlement kunnen nu van start gaan. (Belga)