'We willen stap voor stap meer contactonderwijs mogelijk maken, maar we blijven voorzichtig', zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Op het Overlegcomité werd vorige week al beslist dat na de paasvakantie alle leerlingen weer voltijds naar school mogen. Tijdens het overleg tussen de Vlaamse onderwijspartners is dat dinsdag bevestigd. De vakbonden waren niet enthousiast over de afschaffing van afstandsonderwijs. De socialistische vakbond ACOD riep op om eerst het effect van de versoepelingen af te wachten.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts had altijd de ambitie om zo snel als mogelijk weer alle leerlingen voltijds op de schoolbanken te krijgen. Vanaf 29 maart, de week voor de paasvakantie, kan dat dus al voor de leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs. Zij kregen tot nu toe halftijds afstandsonderwijs. Het geldt dan voor leerlingen die op dat moment geen examens hebben. Bedoeling is 'om stap voor stap meer mogelijkheden te krijgen om contactonderwijs aan te bieden', aldus Weyts.

Dat zal enkel kunnen als de coronacijfers niet opeens de slechte kant uitgaan, benadrukt de minister. 'Het is ook geen terugkeer naar de normaliteit: de strenge veiligheidsmaatregelen moeten nog altijd nageleefd worden binnen én buiten de schoolmuren.'

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wijst er ook op dat scholen alle veiligheidsmaatregelen 'grondig' moeten opvolgen. 'We hopen dat ook in de bredere samenleving het perspectief op betere tijden mensen motiveert om nog even te blijven volhouden', stelt gedelegeerd bestuurder Raymonda Verdyck. Ze is tevreden dat alle leerlingen perspectief hebben op voltijds contactonderwijs. 'Dat is zo ontzettend belangrijk voor het welbevinden en de leermotivatie van onze leerlingen.'

Weyts roept opnieuw op om het onderwijspersoneel voorrang te geven bij vaccinatie. 'Het onderwijs is een essentiële sector en het onderwijspersoneel vervult een cruciale taak', beargumenteert hij.

Onderwijsvakbonden vinden beslissing tot versoepelen te vroeg

'Volgens de experten is de epidemiologische situatie op dit ogenblik nochtans niet van die aard om nu al zo'n beslissingen te nemen', klinkt het bij vakbonden ACOD Onderwijs, COC, COV en VSOA Onderwijs. 'De geplande maatschappelijke versoepelingen, inclusief de versoepelingen in het onderwijs op 15 maart, kunnen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames bovendien in negatieve zin beïnvloeden.'

De daling van het thuiswerk in alle economische sectoren en een haperende uitrol van de vaccinaties versterken de bezorgdheid van de vakbonden alleen maar. 'Onderwijspersoneel is geen prioritaire doelgroep voor die vaccinaties. Verder rijst de vraag of het openbaar vervoer voorbereid is op de terugkeer van grote groepen leerlingen naar school', klinkt het.

Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn versoepelingen in het onderwijs dan ook pas mogelijk wanneer de epidemiologische toestand dat toelaat. De vakorganisaties doen daarom een nieuwe oproep om de bestaande maatregelen in de brede maatschappij, zoals thuiswerk, nauwgezet te blijven opvolgen en vol te houden zodat op termijn die versoepelingen in het onderwijs misschien mogelijk zijn.

Op woensdag 24 maart staat een nieuw onderwijsoverleg op de agenda. Als op dat ogenblik niet aan alle voorwaarden voldaan is, zullen, wat de onderwijsvakbonden betreft, de scholen niet verder kunnen versoepelen. Wanneer in tussentijd de cijfers duidelijk verslechteren, zal het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs de sociale partners onderwijs vervroegd weer samen te roepen om de voorziene versoepeling op 29 maart opnieuw in vraag te stellen en de volledige situatie te herevalueren.

'We willen stap voor stap meer contactonderwijs mogelijk maken, maar we blijven voorzichtig', zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.Op het Overlegcomité werd vorige week al beslist dat na de paasvakantie alle leerlingen weer voltijds naar school mogen. Tijdens het overleg tussen de Vlaamse onderwijspartners is dat dinsdag bevestigd. De vakbonden waren niet enthousiast over de afschaffing van afstandsonderwijs. De socialistische vakbond ACOD riep op om eerst het effect van de versoepelingen af te wachten. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts had altijd de ambitie om zo snel als mogelijk weer alle leerlingen voltijds op de schoolbanken te krijgen. Vanaf 29 maart, de week voor de paasvakantie, kan dat dus al voor de leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs. Zij kregen tot nu toe halftijds afstandsonderwijs. Het geldt dan voor leerlingen die op dat moment geen examens hebben. Bedoeling is 'om stap voor stap meer mogelijkheden te krijgen om contactonderwijs aan te bieden', aldus Weyts. Dat zal enkel kunnen als de coronacijfers niet opeens de slechte kant uitgaan, benadrukt de minister. 'Het is ook geen terugkeer naar de normaliteit: de strenge veiligheidsmaatregelen moeten nog altijd nageleefd worden binnen én buiten de schoolmuren.' Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wijst er ook op dat scholen alle veiligheidsmaatregelen 'grondig' moeten opvolgen. 'We hopen dat ook in de bredere samenleving het perspectief op betere tijden mensen motiveert om nog even te blijven volhouden', stelt gedelegeerd bestuurder Raymonda Verdyck. Ze is tevreden dat alle leerlingen perspectief hebben op voltijds contactonderwijs. 'Dat is zo ontzettend belangrijk voor het welbevinden en de leermotivatie van onze leerlingen.' Weyts roept opnieuw op om het onderwijspersoneel voorrang te geven bij vaccinatie. 'Het onderwijs is een essentiële sector en het onderwijspersoneel vervult een cruciale taak', beargumenteert hij. 'Volgens de experten is de epidemiologische situatie op dit ogenblik nochtans niet van die aard om nu al zo'n beslissingen te nemen', klinkt het bij vakbonden ACOD Onderwijs, COC, COV en VSOA Onderwijs. 'De geplande maatschappelijke versoepelingen, inclusief de versoepelingen in het onderwijs op 15 maart, kunnen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames bovendien in negatieve zin beïnvloeden.' De daling van het thuiswerk in alle economische sectoren en een haperende uitrol van de vaccinaties versterken de bezorgdheid van de vakbonden alleen maar. 'Onderwijspersoneel is geen prioritaire doelgroep voor die vaccinaties. Verder rijst de vraag of het openbaar vervoer voorbereid is op de terugkeer van grote groepen leerlingen naar school', klinkt het. Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn versoepelingen in het onderwijs dan ook pas mogelijk wanneer de epidemiologische toestand dat toelaat. De vakorganisaties doen daarom een nieuwe oproep om de bestaande maatregelen in de brede maatschappij, zoals thuiswerk, nauwgezet te blijven opvolgen en vol te houden zodat op termijn die versoepelingen in het onderwijs misschien mogelijk zijn. Op woensdag 24 maart staat een nieuw onderwijsoverleg op de agenda. Als op dat ogenblik niet aan alle voorwaarden voldaan is, zullen, wat de onderwijsvakbonden betreft, de scholen niet verder kunnen versoepelen. Wanneer in tussentijd de cijfers duidelijk verslechteren, zal het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs de sociale partners onderwijs vervroegd weer samen te roepen om de voorziene versoepeling op 29 maart opnieuw in vraag te stellen en de volledige situatie te herevalueren.