1. Tumultueuze start

'Tussen haakjes: we hebben die (begrotings)tabellen. Ze liggen in een map op mijn bureau op het Martelarenplein. We hebben die tabellen. Maar als de oppositie die vraagt dan ben ik juist geneigd ze niet te geven.'
...