Kerkgemeenschap Vlaams-Brabant en Mechelen roept parochies op te wegen op politiek debat

27/09/17 om 14:28 - Bijgewerkt om 14:28

Bron: Belga

Het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen roept, met het oog op de verkiezingen van 2018, de parochies op te wegen op het politieke debat. Dat meldt Kerk & leven. 'De betrokkenheid bij politiek vloeit voort uit de zending van de Kerk', luidt het.

Kerkgemeenschap Vlaams-Brabant en Mechelen roept parochies op te wegen op politiek debat

Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel © Belga

Het vicariaat wijst erop dat de Kerk wel degelijk een boodschap heeft over het samenleven. 'Inzet voor een betere samenleving vloeit vanzelf voort uit de oproep in het evangelie tot dienstbaarheid aan de naaste. Als geloofsgemeenschap mogen wij ons niet afzijdig houden van het politieke debat. Eigenlijk zou de Kerk voortdurend aandacht moeten hebben voor de sociale context waarin zij leeft. Als Kerk zijn we er niet voor onszelf maar voor de wereld'.

Om Kerk en politiek in Vlaanderen opnieuw dichter bij elkaar te brengen, grijpt de vicariale raad de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 aan voor de actie 'Politiek gaat ons allen aan!'. Bedoeling is niet de gelovigen opnieuw stemadvies te geven zoals vroeger, 'maar de lokale geloofsgemeenschappen doen ervaren dat de betrokkenheid bij de plaatselijke samenleving een wezenlijk onderdeel is van haar opdracht'. Daarnaast wil het vicariaat de spelers in het politieke veld tonen dat de Kerk zich bekommert om de samenleving en bereid is deel te nemen aan het politieke debat.

In een brochure kunnen de parochies van het vicariaat de nodige inspiratie vinden. Het vicariaat stelt scherp op vier thema's: rechtvaardigheid, zorg voor de schepping, aandacht voor wie het moeilijk heeft in de samenleving en het stimuleren van verbondenheid tussen mensen. Daarnaast doet het vicariaat suggesties hoe geloofsgemeenschappen concreet aan de slag kunnen. De vicariale raad hoopt dat alvast tegen april 2018 zoveel mogelijk geloofsgemeenschappen een politiek manifest zullen overhandigen aan hun gemeentebestuur of de lokale politieke partijen.

Onze partners