"In tegenstelling tot wat sommige politici vandaag beweren, verplicht de euthanasiewet ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen niet om euthanasie in hun zorgpakket op te nemen. De parlementaire documenten zijn hierover immers klaar, duidelijk en ondubbelzinnig."

Met die mededeling, gepubliceerd op de website van Kerknet, reageren Tommy Scholtes, woordvoerder van de Bisschoppenconferentie, en Jeroen Moens, persverantwoordelijke aartsbisdom Mechelen-Brussel, op wat ze noemen de "onterechte mediastorm" na het interview van aartsbisschop Jozef de Kesel.

Interpretatie

Zowel de tekst op de website van Kerknet als de persverantwoordelijke van het aartsbisdom verwijzen in hun reactie expliciet naar bladzijde 178 van het verslag van de Kamercommissie voor Justitie bij de behandeling van het wetsontwerp over euthanasie. Daarin staat: "De voorzitter (volksvertegenwoordiger Fred Erdman (sp.a) nvdr) besluit dat in de juiste interpretatie van het voorliggende ontwerp instellingen het recht hebben om de toepassing van euthanasie te verbieden binnen de muren van de instelling. Geen lid verzet zich tegen deze interpretatie van de voorzitter."

Dat wil volgens de woordvoerders van de Bisschoppenconferentie en het aartsbisdom zeggen "dat instellingen, ook als ze de toepassing van euthanasie binnen hun muren niet toelaten, toch ten volle de wet respecteren". "De wet creëert immers geen subjectief en noch minder een fundamenteel recht op euthanasie", vervolgt de tekst op Kerknet. "De wet beperkt zich tot de niet-strafbaarstelling van artsen die euthanasie in de wettelijke voorwaarden uitvoeren. De wetgever heeft dus geoordeeld dat een correcte medische begeleiding bij het levenseinde niet noodzakelijk de mogelijkheid tot euthanasie insluit."

Dubbelzinnigheid

De tekst op Kerknet verwijst ten slotte ook naar duiding van advocaat Fernand Keuleneer. Die wijst erop dat er dubbelzinnigheid kan ontstaan wanneer principiële openheid in conflict zou komen met de beslissing van de ethische commissie. De jurist pleit voor duidelijkheid en transparantie voor de verkrijgbaarheid van euthanasie en beslissingen in verband met het het levenseinde in de instelling, zodat de patiënt een oordeelkundige keuze kan maken. (Belga/JH)

"In tegenstelling tot wat sommige politici vandaag beweren, verplicht de euthanasiewet ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen niet om euthanasie in hun zorgpakket op te nemen. De parlementaire documenten zijn hierover immers klaar, duidelijk en ondubbelzinnig." Met die mededeling, gepubliceerd op de website van Kerknet, reageren Tommy Scholtes, woordvoerder van de Bisschoppenconferentie, en Jeroen Moens, persverantwoordelijke aartsbisdom Mechelen-Brussel, op wat ze noemen de "onterechte mediastorm" na het interview van aartsbisschop Jozef de Kesel. Zowel de tekst op de website van Kerknet als de persverantwoordelijke van het aartsbisdom verwijzen in hun reactie expliciet naar bladzijde 178 van het verslag van de Kamercommissie voor Justitie bij de behandeling van het wetsontwerp over euthanasie. Daarin staat: "De voorzitter (volksvertegenwoordiger Fred Erdman (sp.a) nvdr) besluit dat in de juiste interpretatie van het voorliggende ontwerp instellingen het recht hebben om de toepassing van euthanasie te verbieden binnen de muren van de instelling. Geen lid verzet zich tegen deze interpretatie van de voorzitter." Dat wil volgens de woordvoerders van de Bisschoppenconferentie en het aartsbisdom zeggen "dat instellingen, ook als ze de toepassing van euthanasie binnen hun muren niet toelaten, toch ten volle de wet respecteren". "De wet creëert immers geen subjectief en noch minder een fundamenteel recht op euthanasie", vervolgt de tekst op Kerknet. "De wet beperkt zich tot de niet-strafbaarstelling van artsen die euthanasie in de wettelijke voorwaarden uitvoeren. De wetgever heeft dus geoordeeld dat een correcte medische begeleiding bij het levenseinde niet noodzakelijk de mogelijkheid tot euthanasie insluit." De tekst op Kerknet verwijst ten slotte ook naar duiding van advocaat Fernand Keuleneer. Die wijst erop dat er dubbelzinnigheid kan ontstaan wanneer principiële openheid in conflict zou komen met de beslissing van de ethische commissie. De jurist pleit voor duidelijkheid en transparantie voor de verkrijgbaarheid van euthanasie en beslissingen in verband met het het levenseinde in de instelling, zodat de patiënt een oordeelkundige keuze kan maken. (Belga/JH)