In een weekendinterview in Het Belang van Limburg zei de Kesel over abortus dat katholieke instellingen 'het recht hebben om te beslissen dat we dat niet doen'. Hij gaf ziekenhuizen als voorbeeld en voegde eraan toe 'dat er geen vrije keuze is als er maar één keuzemogelijkheid is'.

De euthanasiespecialisten van N-VA, Open VLD en SP.A reageren geschokt. 'De katholieke instellingen leven van subsidies en moeten de wet volgen', reageert Jean-Jacques De Gucht (Open VLD). Dat De Kesel een tegenstander is van euthanasie of abortus vinden de partijen geen probleem, 'maar hij maakt een serieuze denkfout door het op het niveau van de instellingen te trekken', zegt Valerie Van Peel (N-VA) aan het Nieuwsblad. 'Een individuele arts kan niet verplicht worden om euthanasie uit te voeren, maar elke instelling moet aan patiënten die daarvoor in aanmerking komen wel de mogelijkheid bieden.'

De politici worden bijgetreden door hoogleraar en voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie Wim Distelmans. Ook hij vindt dat de uitspraak van De Kesel niet kan. 'De meerderheid van de ziekenhuizen en woon-zorgcentra in Vlaanderen is vandaag nog altijd katholiek. Als daar het recht op euthanasie wordt afgewezen, dan is dat problematisch.'

De Kesel wenste gisteren niet te reageren, zo meldt het Nieuwsblad. (NSK)

In een weekendinterview in Het Belang van Limburg zei de Kesel over abortus dat katholieke instellingen 'het recht hebben om te beslissen dat we dat niet doen'. Hij gaf ziekenhuizen als voorbeeld en voegde eraan toe 'dat er geen vrije keuze is als er maar één keuzemogelijkheid is'.De euthanasiespecialisten van N-VA, Open VLD en SP.A reageren geschokt. 'De katholieke instellingen leven van subsidies en moeten de wet volgen', reageert Jean-Jacques De Gucht (Open VLD). Dat De Kesel een tegenstander is van euthanasie of abortus vinden de partijen geen probleem, 'maar hij maakt een serieuze denkfout door het op het niveau van de instellingen te trekken', zegt Valerie Van Peel (N-VA) aan het Nieuwsblad. 'Een individuele arts kan niet verplicht worden om euthanasie uit te voeren, maar elke instelling moet aan patiënten die daarvoor in aanmerking komen wel de mogelijkheid bieden.'De politici worden bijgetreden door hoogleraar en voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie Wim Distelmans. Ook hij vindt dat de uitspraak van De Kesel niet kan. 'De meerderheid van de ziekenhuizen en woon-zorgcentra in Vlaanderen is vandaag nog altijd katholiek. Als daar het recht op euthanasie wordt afgewezen, dan is dat problematisch.'De Kesel wenste gisteren niet te reageren, zo meldt het Nieuwsblad. (NSK)