Sinds het uitbreken van de visazaak rond het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam heeft de Kamercommissie Binnenlandse Zaken al verschillende hoorzittingen gehouden. Dinsdag wilden de Kamerleden meer uitleg horen bij een honderdtal visa die zijn toegekend via de Syrisch-christelijke gemeenschap in Aalst. Uiteindelijk zijn 89 mensen van die lijst naar België gekomen.

Het ging om mensen uit de regio van Kamishli, een regio die toen gekneld zat tussen de Turkse grens en IS-gebied. De Aalsterse schepen van Overmeire zei dat hij, als schepen van vreemdelingenzaken, door de gemeenschap van Syrische christenen in zijn stad was benaderd na de nieuwsberichten over de eerdere humanitaire corridors die de regering had georganiseerd voor Syrische christenen.

De schepen heeft daarna contact opgenomen met het kabinet van zijn partijgenoot Theo Franken, de toenmalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie. De gemeenschap zelf heeft daarna een lijst met namen naar voor geschoven. Het ging vooral om oudere mensen en gezinnen met jonge kinderen, zei Van Overmeire. Samen met de schepen werd ook Konstantin Al Chammas gehoord.

Hij was door de Syrische gemeenschap in Aalst als coördinator aangeduid en verzamelde onder meer de paspoortgegevens van de mensen op delict.

Hij bracht echter geen duidelijkheid over hoe mensen op de lijst belanden of er weer vanaf werden gehaald.

Oppositieleden Monica De Coninck (SP.A) en Hendrik Vuye vermoeden dat er uiteindelijk voor een soort gezinshereniging is gezorgd. Schepen Van Overmeire erkent dat er tussen de betrokkenen wellicht vrienden en familie stonden van Syriërs die nu al hier woonden. 'Ze komen uit kleine agrarische gemeenschappen, iedereen kent iedereen', zei hij. De schepen uit Aalst gaat er van uit dat het om kwetsbare mensen ging. 'De mensen die ik ontmoet heb, leefden in sobere, soms precaire omstandigheden'.

De N-VA-schepen, die ook in het Vlaams Parlement zetelt, spreekt met klem tegen dat de zaak iets is dat onder N-VA'ers werd geregeld. 'Ik vind het absoluut niet correct om over een soort partijfilière te spreken. Indien die Syrische christenen in een andere stad hadden gewoond hadden die zich tot een schepen van een andere signatuur gewend', zei Van Overmeire. 'Als parlementslid kom ik ook geregeld in contact met ministers met een andere partijkaart. Het hoort tot het normale politiek werk dat men over de partijgrenzen heen samenwerkt in bepaalde dossiers. Als dan de minister van dezelfde partij is, is dat maar zo'

Die Syrische christenen zijn ook niet allemaal N-VA geworden, zei Van Overmeire. Bij de lokale verkiezingen hingen bij sommigen affiches van Groen of SP.A op en er was op een gegeven moment sprake van een Syrische kandidaat op een ander lijst. 'Om maar te zeggen: het is aantrekkelijk om te zeggen dat het maar wat N-VA'ers onder elkaar zijn, maar dat strookt niet met de waarheid'.

Al Chammas is sinds kort wel lid geworden van N-VA en had ooit wel geruchten opgevangen over visa die voor 2.500 euro te koop werden aangeboden. Hij heeft daarover in oktober contact opgenomen met Melikan Kucam, maar die zei hem dat hij daarover niets wist. Al Chammas is zelf nooit, zoals dat bij Kucam wel het geval was, in Beiroet geweest en had geen contact met de ambassade of het consulaat daar.

Sinds het uitbreken van de visazaak rond het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam heeft de Kamercommissie Binnenlandse Zaken al verschillende hoorzittingen gehouden. Dinsdag wilden de Kamerleden meer uitleg horen bij een honderdtal visa die zijn toegekend via de Syrisch-christelijke gemeenschap in Aalst. Uiteindelijk zijn 89 mensen van die lijst naar België gekomen. Het ging om mensen uit de regio van Kamishli, een regio die toen gekneld zat tussen de Turkse grens en IS-gebied. De Aalsterse schepen van Overmeire zei dat hij, als schepen van vreemdelingenzaken, door de gemeenschap van Syrische christenen in zijn stad was benaderd na de nieuwsberichten over de eerdere humanitaire corridors die de regering had georganiseerd voor Syrische christenen. De schepen heeft daarna contact opgenomen met het kabinet van zijn partijgenoot Theo Franken, de toenmalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie. De gemeenschap zelf heeft daarna een lijst met namen naar voor geschoven. Het ging vooral om oudere mensen en gezinnen met jonge kinderen, zei Van Overmeire. Samen met de schepen werd ook Konstantin Al Chammas gehoord. Hij was door de Syrische gemeenschap in Aalst als coördinator aangeduid en verzamelde onder meer de paspoortgegevens van de mensen op delict. Hij bracht echter geen duidelijkheid over hoe mensen op de lijst belanden of er weer vanaf werden gehaald. Oppositieleden Monica De Coninck (SP.A) en Hendrik Vuye vermoeden dat er uiteindelijk voor een soort gezinshereniging is gezorgd. Schepen Van Overmeire erkent dat er tussen de betrokkenen wellicht vrienden en familie stonden van Syriërs die nu al hier woonden. 'Ze komen uit kleine agrarische gemeenschappen, iedereen kent iedereen', zei hij. De schepen uit Aalst gaat er van uit dat het om kwetsbare mensen ging. 'De mensen die ik ontmoet heb, leefden in sobere, soms precaire omstandigheden'. De N-VA-schepen, die ook in het Vlaams Parlement zetelt, spreekt met klem tegen dat de zaak iets is dat onder N-VA'ers werd geregeld. 'Ik vind het absoluut niet correct om over een soort partijfilière te spreken. Indien die Syrische christenen in een andere stad hadden gewoond hadden die zich tot een schepen van een andere signatuur gewend', zei Van Overmeire. 'Als parlementslid kom ik ook geregeld in contact met ministers met een andere partijkaart. Het hoort tot het normale politiek werk dat men over de partijgrenzen heen samenwerkt in bepaalde dossiers. Als dan de minister van dezelfde partij is, is dat maar zo'Die Syrische christenen zijn ook niet allemaal N-VA geworden, zei Van Overmeire. Bij de lokale verkiezingen hingen bij sommigen affiches van Groen of SP.A op en er was op een gegeven moment sprake van een Syrische kandidaat op een ander lijst. 'Om maar te zeggen: het is aantrekkelijk om te zeggen dat het maar wat N-VA'ers onder elkaar zijn, maar dat strookt niet met de waarheid'. Al Chammas is sinds kort wel lid geworden van N-VA en had ooit wel geruchten opgevangen over visa die voor 2.500 euro te koop werden aangeboden. Hij heeft daarover in oktober contact opgenomen met Melikan Kucam, maar die zei hem dat hij daarover niets wist. Al Chammas is zelf nooit, zoals dat bij Kucam wel het geval was, in Beiroet geweest en had geen contact met de ambassade of het consulaat daar.