Een Kamerlid dat wordt ondervraagd door andere Kamerleden. Theo Francken (N-VA) was zelf degene die de bijzonderheid van de hoorzitting in de verf zette. Normaal zit op zijn stoel, vooraan in de commissie Binnenlandse Zaken, een minister of staatssecretaris. Maar nu kwam die eer dus toe aan Kamerlid Theo Francken, die een spervuur aan vragen onderging.
...