De kranten L'Echo en De Tijd schrijven dat de gerechtelijke politie sinds enkele maanden onderzoekt of Joëlle Milquet een informaticus op haar kabinet destijds de opdracht heeft gegeven alle e-mails van haar kabinetsleden te doorzoeken, om te ontdekken wie aan de basis lag van lekken naar de media.

Het nieuwe onderzoek is volgens de kranten een uitloper van dat van 2014, toen de gerechtelijke politie op zoek ging naar bewijzen dat Milquet op haar kabinet medewerkers betaalde, officieel om haar te adviseren maar in feite om haar verkiezingscampagne voor te bereiden. Die zaak kwam aan het licht door een artikel in Le Vif/L'Express.

Na dat lek zou Milquet een informaticus hebben bevolen uit te pluizen wie de mail naar de journalist stuurde. De gerechtelijke politie kwam dat te weten via een sms tussen Milquet en de informaticus. L'Echo en De Tijd schrijven dat ondertussen meerdere verhoten zijn gebeurd en dat is beslist om een tweede onderzoek te openen.

Reactie

Klopt niet, zegt haar advocaat Adrien Masset in een reactie. Hij is naar eigen zeggen 'geïrriteerd' over deze schending van het geheim van het onderzoek. 'Het onderzoek waarvan sprake in de pers is in niets nieuw en maakt deel vanuit van het bestaande onderzoek. Het is een bericht dat even achterhaald als onjuist is', haalt hij uit.

'Mevrouw Milquet is niet in staat van beschuldiging gesteld voor de beschermingsmaatregelen die ze heeft genomen en die ze zestien maanden geleden al heeft uitgelegd tijdens haar verhoor. Ze heeft immers aangetoond, ondersteund door juridische analyse, dat de genomen maatregelen - nadat een 'mol' van slechte wil in de schoot van haar kabinet was opgedoken - volkomen wettelijk en noodzakelijk waren voor de bescherming van de computers van het kabinet van Binnenlandse Zaken. De maatregelen respecteerden de geldende regels tegen elke indringingspoging van derden of lekken van documenten naar derden.'

Het Brusselse parket-generaal geeft zelf geen commentaar.

De kranten L'Echo en De Tijd schrijven dat de gerechtelijke politie sinds enkele maanden onderzoekt of Joëlle Milquet een informaticus op haar kabinet destijds de opdracht heeft gegeven alle e-mails van haar kabinetsleden te doorzoeken, om te ontdekken wie aan de basis lag van lekken naar de media. Het nieuwe onderzoek is volgens de kranten een uitloper van dat van 2014, toen de gerechtelijke politie op zoek ging naar bewijzen dat Milquet op haar kabinet medewerkers betaalde, officieel om haar te adviseren maar in feite om haar verkiezingscampagne voor te bereiden. Die zaak kwam aan het licht door een artikel in Le Vif/L'Express. Na dat lek zou Milquet een informaticus hebben bevolen uit te pluizen wie de mail naar de journalist stuurde. De gerechtelijke politie kwam dat te weten via een sms tussen Milquet en de informaticus. L'Echo en De Tijd schrijven dat ondertussen meerdere verhoten zijn gebeurd en dat is beslist om een tweede onderzoek te openen.Klopt niet, zegt haar advocaat Adrien Masset in een reactie. Hij is naar eigen zeggen 'geïrriteerd' over deze schending van het geheim van het onderzoek. 'Het onderzoek waarvan sprake in de pers is in niets nieuw en maakt deel vanuit van het bestaande onderzoek. Het is een bericht dat even achterhaald als onjuist is', haalt hij uit. 'Mevrouw Milquet is niet in staat van beschuldiging gesteld voor de beschermingsmaatregelen die ze heeft genomen en die ze zestien maanden geleden al heeft uitgelegd tijdens haar verhoor. Ze heeft immers aangetoond, ondersteund door juridische analyse, dat de genomen maatregelen - nadat een 'mol' van slechte wil in de schoot van haar kabinet was opgedoken - volkomen wettelijk en noodzakelijk waren voor de bescherming van de computers van het kabinet van Binnenlandse Zaken. De maatregelen respecteerden de geldende regels tegen elke indringingspoging van derden of lekken van documenten naar derden.'Het Brusselse parket-generaal geeft zelf geen commentaar.