Jan Jambon (N-VA) over gevoelige regeringsdossiers: ‘It takes three to tango’

Jan Jambon (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) op woensdag.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil in de loop van de komende dagen een akkoord vinden over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de stikstofaanpak.

Dat zei hij woensdag in het Vlaams Parlement na vragen van Mieke Schauvliege (Groen) en Chris Janssens (Vlaams Belang).

Beide dossiers zijn onlosmakelijk verbonden, gaf Jambon aan. ‘In het GLB wordt verwezen naar de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)’, zei hij. ‘We moeten dus een akkoord over beide zaken hebben om rechtszekerheid te kunnen geven.’

Volgens de minister-president zal een akkoord iets voor de komende dagen zijn. ‘De tijd dringt’, zei hij. ‘Er wordt op een volwassen wijze rond de tafel gepraat, maar ik zal eerlijk zijn, er moeten nog een paar moeilijke knelpunten beslecht worden. (…) Ik zal er alles aan doen om tot een beslechting te komen, maar it takes three to tango.’

Lees verder onder het artikel

Wijnegem Shopping Center

Tinne Rombouts van CD&V wees er woensdag nogmaals op dat de paragraaf over stikstof in het richtinggevend gedeelte staat van het Vlaamse landbouwplan dat in het kader van het GLB bij Europa werd ingediend. Ook zij wil zo snel mogelijk een akkoord, zei ze in een verwijzing naar de geweigerde vergunning voor de uitbreiding van het Wijnegem Shopping Center. ‘Als we zien dat projecten met nul komma nul impact niet vergund raken, daar schiet niemand iets mee op.’

Volgens Chris Janssens plegen de regeringspartijen alledrie kiezersbedrog. ‘N-VA wil het onmogelijk maken om nog aan landbouw te doen in Vlaanderen, CD&V voert wel wat theater op, maar is mede schuldig, want Hilde Crevits heeft het akkoord vorig jaar al eens goedgekeurd en Open VLD keurt een plan goed waarin zelfstandigen verplicht worden hun bedrijf te sluiten.’

Lees verder onder het artikel

Optimisme?

De voorbije dagen was te horen dat vooral CD&V nog heel wat knelpunten en obstakels zag om tot een akkoord te komen. Zo dringen de christendemocraten onder meer aan op een regeling voor de pensioenboeren (de landbouwers die dicht bij hun pensioen staan en geen opvolger hebben) en op een gelijke behandeling van de landbouw en de industrie. Nu gelden er verschillende drempels om een nieuwe vergunning te krijgen. In het voorlopige stikstofakkoord van vorig jaar werd afgesproken dat de drempel voor de landbouw (0,025 procent) veertig keer strenger is dan voor de industrie (1 procent).

Bij CD&V is nu te horen dat er ‘is opgeschoven in de richting van een gelijke behandeling van landbouw en industrie’. Bij N-VA luidt het dan weer dat al in het oorspronkelijke akkoord was afgesproken dat de landbouw naar 0,8 procent zou kunnen gaan in 2030 als de landbouw dezelfde reductie-inspanning zou leveren als de industrie.

Blijft ook de vraag wat er zal gebeuren me de zogenaamde ‘rode lijst’, de lijst van 41 landbouwbedrijven die tegen 2025 zouden moeten sluiten omdat hun stikstofuitstoot een te grote impact zou hebben op de omliggende natuur. Er zijn al langer vragen over de juridische onderbouwing van die lijst. Maar werken met nieuwe criteria en parameters heeft het risico dat er nieuwe bedrijven op de lijst zouden belanden. En bij CD&V willen ze een scenario met verplichte sluitingen absoluut vermijden.

Partner Content