Hendrik Bogaert was in de vorige staatssecretaris voor Ambtenarenzaken. Hij begint zijn bericht met te benadrukken dat nu in de eerste plaats het regeerakkoord moet worden uitgevoerd.

In een blogpost op zijn website geeft Bogaert zijn mening op het communautair project dat N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteravond lanceerde.

'De vraag is of er in de toekomst nog verdere staatshervorming moet en zal gepland worden. Het antwoord op die vraag is volgens mij volmondig ja', vervolgt hij.

'De transfers tussen Vlaanderen en Wallonië verminderen ook onder deze regering niet', schrijft Bogaert nog. 'De belastingverlagingen in de taxshift voor wie werkt, lijken op het eerste zicht Vlaanderen te bevoordeligen. Het aandeel mensen dat werk heeft, ligt bij ons namelijk hoger dan in Wallonië. Maar anderzijds wegen de nieuwe belastingen op sparen en op consumptie in Vlaanderen meer door. Wellicht doet de taxshift de transfers dus stijgen noch dalen.'

Bogaert benadrukt wel nog eens zijn trouw aan de regering, maar besluit met de opmerking 'dat nu hoogstens de pauzeknop van de staatshervorming is ingedrukt.'

Eerder op de dag had CD&V-voorzitter Wouter Beke laten weten dat hij hoopte dat N-VA met de nieuwe stellingname niet de lucht uit de banden van de regering zou laten. (JH)

Hendrik Bogaert was in de vorige staatssecretaris voor Ambtenarenzaken. Hij begint zijn bericht met te benadrukken dat nu in de eerste plaats het regeerakkoord moet worden uitgevoerd. In een blogpost op zijn website geeft Bogaert zijn mening op het communautair project dat N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteravond lanceerde.'De vraag is of er in de toekomst nog verdere staatshervorming moet en zal gepland worden. Het antwoord op die vraag is volgens mij volmondig ja', vervolgt hij.'De transfers tussen Vlaanderen en Wallonië verminderen ook onder deze regering niet', schrijft Bogaert nog. 'De belastingverlagingen in de taxshift voor wie werkt, lijken op het eerste zicht Vlaanderen te bevoordeligen. Het aandeel mensen dat werk heeft, ligt bij ons namelijk hoger dan in Wallonië. Maar anderzijds wegen de nieuwe belastingen op sparen en op consumptie in Vlaanderen meer door. Wellicht doet de taxshift de transfers dus stijgen noch dalen.' Bogaert benadrukt wel nog eens zijn trouw aan de regering, maar besluit met de opmerking 'dat nu hoogstens de pauzeknop van de staatshervorming is ingedrukt.'Eerder op de dag had CD&V-voorzitter Wouter Beke laten weten dat hij hoopte dat N-VA met de nieuwe stellingname niet de lucht uit de banden van de regering zou laten. (JH)