De hoofddoek moet kunnen op school vanaf het vierde jaar middelbaar en in openbare dienst, behalve in het gerecht, de politie of het leger. Dat is één van de aanbevelingen van de zogenaamde Rondetafels van de Interculturaliteit.

De oprichting van de Rondetafels was voorzien in het regeerakkoord van 2008. Van september 2009 tot eind
september 2010 maakten 22 experts een stand van zaken op van de manier waarop in België wordt omgegaan met diversiteit.

De experts brachten de problemen in kaart en stelden een aantal pistes voor oplossingen voor. Hun werk resulteerde in 68 aanbevelingen op het vlak van onderwijs, werk, bestuur,
huisvesting en diensten, en cultuur en media.

De aanbevelingen van de rondetafels werden maandag voorgesteld in aanwezigheid van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet en prins Filip.

Hoofddoek

Een 'evaluatiecomité' zette acht van de 68 aanbevelingen extra in de verf. Zo beveelt het aan om decretaal vast te leggen dat leerlingen van de hoogste drie jaren van het middelbaar onderwijs vrij zijn om bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen. In de lagere jaren zou best een verbod gelden.

Voor de openbare dienst wordt gepleit voor een algemene vrijheid voor het dragen van levenbeschouwelijke tekenen. Maar voor gezagsfuncties als magistraten, politiemensen en militairen zou een uitzondering moeten gelden.

Feestdagen

Daarnaast wordt aangedrongen op een hervorming van de kalender van de wettelijke feestdagen. Er wordt voorgesteld om 5 feestdagen te behouden (1 januari, 1 mei, 21 juli, 11 november en 25 december).

Daarnaast zouden er twee feestdagen vrij gekozen kunnen worden volgens de eigen cultuur of godsdienst. Het comité stelt ook drie nieuwe, niet-religieuze feestdagen voor: de Internationale Vrouwendag (8 maart), de Internationale Dag tegen het
Racisme (21 maart) en de Werelddag van de Culturele Diversiteit (21 mei). Over de feestdagen in de gewesten en gemeenschappen spreekt het verslagcomité zich niet uit.

Voorts zou de negationismewet moeten worden behouden omdat ze essentieel is in de strijd tegen het racisme. Maar de verwijzing naar de genocide door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog zou uit de wet moeten geschrapt worden om vervolgingen voor andere genocides mogelijk te maken.

De hoofddoek moet kunnen op school vanaf het vierde jaar middelbaar en in openbare dienst, behalve in het gerecht, de politie of het leger. Dat is één van de aanbevelingen van de zogenaamde Rondetafels van de Interculturaliteit.De oprichting van de Rondetafels was voorzien in het regeerakkoord van 2008. Van september 2009 tot eind september 2010 maakten 22 experts een stand van zaken op van de manier waarop in België wordt omgegaan met diversiteit. De experts brachten de problemen in kaart en stelden een aantal pistes voor oplossingen voor. Hun werk resulteerde in 68 aanbevelingen op het vlak van onderwijs, werk, bestuur, huisvesting en diensten, en cultuur en media. De aanbevelingen van de rondetafels werden maandag voorgesteld in aanwezigheid van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet en prins Filip.HoofddoekEen 'evaluatiecomité' zette acht van de 68 aanbevelingen extra in de verf. Zo beveelt het aan om decretaal vast te leggen dat leerlingen van de hoogste drie jaren van het middelbaar onderwijs vrij zijn om bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen. In de lagere jaren zou best een verbod gelden. Voor de openbare dienst wordt gepleit voor een algemene vrijheid voor het dragen van levenbeschouwelijke tekenen. Maar voor gezagsfuncties als magistraten, politiemensen en militairen zou een uitzondering moeten gelden.FeestdagenDaarnaast wordt aangedrongen op een hervorming van de kalender van de wettelijke feestdagen. Er wordt voorgesteld om 5 feestdagen te behouden (1 januari, 1 mei, 21 juli, 11 november en 25 december). Daarnaast zouden er twee feestdagen vrij gekozen kunnen worden volgens de eigen cultuur of godsdienst. Het comité stelt ook drie nieuwe, niet-religieuze feestdagen voor: de Internationale Vrouwendag (8 maart), de Internationale Dag tegen het Racisme (21 maart) en de Werelddag van de Culturele Diversiteit (21 mei). Over de feestdagen in de gewesten en gemeenschappen spreekt het verslagcomité zich niet uit. Voorts zou de negationismewet moeten worden behouden omdat ze essentieel is in de strijd tegen het racisme. Maar de verwijzing naar de genocide door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog zou uit de wet moeten geschrapt worden om vervolgingen voor andere genocides mogelijk te maken.