Nog nooit in de Belgische geschiedenis hebben de kiezers tussen twee zomervakanties in moeten stemmen voor én gemeente- (en provincie-)raadsverkiezingen, én federale verkiezingen, én regionale verkiezingen, én Europese verkiezingen. Van districtsraden tot het Europees parlement, van schepencolleges tot Europese Commissie: tussen 14 oktober 2018 en 26 mei 2019 wordt letterlijk elk niveau van de wetgevende en de uitvoerende macht gewikt en gewogen. In dit uitzonderlijke kanteljaar 2018-2019 wordt voor de volgende vijf jaar bepaald waar het in de politiek ultiem om draait: om macht.
...