Inwoners van Brussel hebben niet één identiteit, maar leven vooral opgesloten in hun eigen wijken en culturen. Dat blijkt uit een studie van de Koning Boudewijnstichting en het Brussels Gewest bij meer dan 1.000 inwoners van de hoofdstad. Het is de eerste keer dat het "Brussels gevoel" op die schaal onderzocht is.

De Koning Boudewijnstichting zette het pilootproject 'BruVoices' op poten vlak na de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016, nu bijna twee jaar geleden. De onderzoekers wilden weten hoeveel veerkracht de hoofdstad heeft, hoe sterk de cohesie is en hoeveel solidariteit er onder de inwoners is. De Stichting onderwierp 1.026 Brusselaars aan een hele reeks vragen, gaande van hun visie op de stad en de impact van de aanslagen tot de relaties met hun buren en het vertrouwen in de politiek.

Opvallendste conclusie: er is niet zoiets als één Brusselse identiteit. De hoofdstad is volgens de inwoners een stad waar iedereen in zijn eigen 'bubbel' leeft, zonder dat er veel contact is tussen die verschillende groepen.

Solidariteit op wijkniveau

Niet alleen de cultuur is een breuklijn, ook de geografie is dat. Brusselaars maken een duidelijk onderscheid tussen het centrum en de periferie - de 19 gemeenten -, het Noorden en het Zuiden en de buurten voor en achter het Kanaal.

De solidariteit tussen Brusselaars bestaat dan ook vooral op wijkniveau. Die is sterker bij inwoners uit gegoede buurten, en zij vinden de stad over het algemeen bovendien een pak aangenamer om in te leven dan de Brusselaars in armere wijken.

De meeste Brusselaars voelen zich goed in de stad, maar het verkeersinfarct, het gebrek aan netheid en de chaos blijven problematisch. Hoe armer de buurt, hoe sterker die bezwaren naar boven komen.

Redden wat er te redden valt

De aanslagen van 22 maart hebben de solidariteit in de stad ook geen goed gedaan. Meer dan een derde van de Brusselaars geeft aan dat ze plaatsen met veel mensen nu mijden, 43 procent zegt dat ze een stuk wantrouwiger zijn geworden sinds de aanslagen. De Brusselse overheden doen bovendien te weinig om de solidariteit tussen alle Brusselaars te versterken, vinden de inwoners. 'En wat ze doen, werkt niet'. De verschillende culturele verenigingen en vrijwilligers worden wel gewaardeerd. Die 'redden wat er te redden valt', is de teneur.

De Koning Boudewijnstichting gaat nu nog een stap verder met het onderzoek. Op 17 maart organiseert de Stichting een 'Burgerassemblee' waarbij Brusselaars kunnen debatteren over de toekomst van hun stad en ideeën kunnen spuien over hoe de sociale cohesie sterker kan. Elke Brusselaar ouder dan 16 jaar kan zich inschrijven via de website bruvoices.kbs-frb.be.

Inwoners van Brussel hebben niet één identiteit, maar leven vooral opgesloten in hun eigen wijken en culturen. Dat blijkt uit een studie van de Koning Boudewijnstichting en het Brussels Gewest bij meer dan 1.000 inwoners van de hoofdstad. Het is de eerste keer dat het "Brussels gevoel" op die schaal onderzocht is.De Koning Boudewijnstichting zette het pilootproject 'BruVoices' op poten vlak na de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016, nu bijna twee jaar geleden. De onderzoekers wilden weten hoeveel veerkracht de hoofdstad heeft, hoe sterk de cohesie is en hoeveel solidariteit er onder de inwoners is. De Stichting onderwierp 1.026 Brusselaars aan een hele reeks vragen, gaande van hun visie op de stad en de impact van de aanslagen tot de relaties met hun buren en het vertrouwen in de politiek. Opvallendste conclusie: er is niet zoiets als één Brusselse identiteit. De hoofdstad is volgens de inwoners een stad waar iedereen in zijn eigen 'bubbel' leeft, zonder dat er veel contact is tussen die verschillende groepen. Niet alleen de cultuur is een breuklijn, ook de geografie is dat. Brusselaars maken een duidelijk onderscheid tussen het centrum en de periferie - de 19 gemeenten -, het Noorden en het Zuiden en de buurten voor en achter het Kanaal. De solidariteit tussen Brusselaars bestaat dan ook vooral op wijkniveau. Die is sterker bij inwoners uit gegoede buurten, en zij vinden de stad over het algemeen bovendien een pak aangenamer om in te leven dan de Brusselaars in armere wijken. De meeste Brusselaars voelen zich goed in de stad, maar het verkeersinfarct, het gebrek aan netheid en de chaos blijven problematisch. Hoe armer de buurt, hoe sterker die bezwaren naar boven komen. De aanslagen van 22 maart hebben de solidariteit in de stad ook geen goed gedaan. Meer dan een derde van de Brusselaars geeft aan dat ze plaatsen met veel mensen nu mijden, 43 procent zegt dat ze een stuk wantrouwiger zijn geworden sinds de aanslagen. De Brusselse overheden doen bovendien te weinig om de solidariteit tussen alle Brusselaars te versterken, vinden de inwoners. 'En wat ze doen, werkt niet'. De verschillende culturele verenigingen en vrijwilligers worden wel gewaardeerd. Die 'redden wat er te redden valt', is de teneur. De Koning Boudewijnstichting gaat nu nog een stap verder met het onderzoek. Op 17 maart organiseert de Stichting een 'Burgerassemblee' waarbij Brusselaars kunnen debatteren over de toekomst van hun stad en ideeën kunnen spuien over hoe de sociale cohesie sterker kan. Elke Brusselaar ouder dan 16 jaar kan zich inschrijven via de website bruvoices.kbs-frb.be.