'Er is maar één as: die tussen Groen en Ecolo.' Het is ondertussen het standaardantwoord van de groenen op nieuwsgierige vragen naar de zogezegde 'groen-blauwe motor' die voorzitter Meyrem Almaci eind vorig jaar bepleitte. Betere samenwerking tussen ecologisten en liberalen is mooi meegenomen, maar voor Groen is er maar één andere partij die echt belangrijk is, en dat is de Franstalige evenknie Ecolo.
...