Premier Charles Michel (MR) zei dat de bal ook bij de sociale partners zelf ligt.

Versoepeling?

In de arbeidsdeal - of jobsdeal - sprak de regering vorige zomer af om SWT, het vroegere brugpensioen, bij herstructurering te verstrengen. Vanaf dit jaar zou dat maar vanaf 59 jaar kunnen, volgend jaar maar op 60. Vakbonden en werkgevers spraken in hun loonakkoord af om die verstrenging met een jaar op te schuiven.

Open VLD is hier niet over te spreken en eist dat de politieke afspraken die in de arbeidsdeal over SWT zijn gemaakt overeind blijven. 'Men gaat opnieuw 58-jarigen naar de exit sturen. Ik vraag dat de afspraken worden nagekomen', zei Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert. Hij kreeg applaus vanop de N-VA-banken.

N-VA-fractieleider Peter De Roover riep premier Michel op om 'als hoeder van de Zweedse erfenis' alsnog de kb's met de in de arbeidsdeal afgesproken verstrenging te laten publiceren.

MR en CD&V willen dat het loonakkoord integraal wordt uitgevoerd. 'Dit akkoord bij voorbaat afschieten, is het vuur opstoken, aansturen op chaos, op nieuwe stakingen en sociale onrust', zei CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer.

'De lichte aanpassingen zijn voor ons aanvaardbaar', zei MR-fractieleider David Clarinval.

Bij de oppositie krijgt het loonakkoord steun van Ecolo/Groen, CDH en DéFI. Van de socialistische fracties kwam niemand tussen.

Vakbonden

Premier Charles Michel zei dat het akkoord nog moet worden goedgekeurd door de achterban van de vakbonden. Bij groen licht ligt de bal voor de uitvoering van het akkoord niet alleen bij het parlement en de regering, maar ook bij de sociale partners. Die moeten immers binnen de Nationale Arbeidsraad cao's afsluiten. 'Ik roep op tot realiteitszin', zei de premier.

Premier Charles Michel (MR) zei dat de bal ook bij de sociale partners zelf ligt. In de arbeidsdeal - of jobsdeal - sprak de regering vorige zomer af om SWT, het vroegere brugpensioen, bij herstructurering te verstrengen. Vanaf dit jaar zou dat maar vanaf 59 jaar kunnen, volgend jaar maar op 60. Vakbonden en werkgevers spraken in hun loonakkoord af om die verstrenging met een jaar op te schuiven. Open VLD is hier niet over te spreken en eist dat de politieke afspraken die in de arbeidsdeal over SWT zijn gemaakt overeind blijven. 'Men gaat opnieuw 58-jarigen naar de exit sturen. Ik vraag dat de afspraken worden nagekomen', zei Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert. Hij kreeg applaus vanop de N-VA-banken. N-VA-fractieleider Peter De Roover riep premier Michel op om 'als hoeder van de Zweedse erfenis' alsnog de kb's met de in de arbeidsdeal afgesproken verstrenging te laten publiceren. MR en CD&V willen dat het loonakkoord integraal wordt uitgevoerd. 'Dit akkoord bij voorbaat afschieten, is het vuur opstoken, aansturen op chaos, op nieuwe stakingen en sociale onrust', zei CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer. 'De lichte aanpassingen zijn voor ons aanvaardbaar', zei MR-fractieleider David Clarinval. Bij de oppositie krijgt het loonakkoord steun van Ecolo/Groen, CDH en DéFI. Van de socialistische fracties kwam niemand tussen.Premier Charles Michel zei dat het akkoord nog moet worden goedgekeurd door de achterban van de vakbonden. Bij groen licht ligt de bal voor de uitvoering van het akkoord niet alleen bij het parlement en de regering, maar ook bij de sociale partners. Die moeten immers binnen de Nationale Arbeidsraad cao's afsluiten. 'Ik roep op tot realiteitszin', zei de premier.