Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Vragenuurtje afgelopen

Jan Herregods
door Jan Herregods

Schorsing leerlingen basisonderwijs: 'Elke uitsluiting is er één te veel'

De laatste actuale vragen is van Steve Vandenberghe (SP.A) en gaat over het van school sturen van 'onhandelbare kinderen' (waaronder vierjarigen) in het basisonderwijs.

Steve Vandenberghe: 'Drie kinderen per werkweek worden doorverwezen naar CLB, dat is een verdubbeling op vier jaar tijd.'

'Het beleid is onvoldoende. Het gaat hier om kinderen met een moeilijke thuissituatie. Wij vinden dat dat kan opgelost en bijgestuurd worden door ervaringsdeskundigen zodanig dat alles vlug wordt gedetecteerd en aangepakt.'

Minister Hilde Crevits (CD&V): 'Ik ben ook verrast door het verslag van het CLB over die 109 kinderen die tijdelijk of definitief geschorst werden in basisonderwijs, de vier kleuters zijn zelfs niet opgenomen in de cijfers.'

'Elke uitsluiting is er een te veel. De scholen doen alles om dat te vermijden. Vandaag zijn scholen niet verplicht om dat bij te houden. Ik vind dat niet normaal. Pas sinds 2014 zijn scholen verplicht om langs CLB te gaan om zo'n beslissing te nemen.'

'Het wordt tijd dat onze CLB's in dienst nemen die experten in dienst nemen die situaties beter kunnen inschatten.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Doorlichting OKAN-onderwijs: duidelijke afspraken maken met scholen'

Kathleen Krekels (N-VA) heeft een vraag over het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN).

'De uren die daarvoor vrijgemaakt zijn, worden blijkbaar niet ten volle benut.'

Minister van Onderwijs Hilde Crevits: 'Het is de eerste keer dat OKAN doorgelicht is. Er zijn een paar pijnpunten. Een niet zo positieve vaststelling is dat de uren in het totale pakket, waar scholen de keuze hebben om die aan te wenden voor OKAN.'

'Het is belangrijk dat elke euro die aan OKAN toegewezen wordt, daar ook voor gebruik wordt.'

'We moeten afspraken maken met scholen dat ze alle middelen voor OKAN ook op de juiste manier aanwenden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Twijfel over de Syntra-opleidingen?'

Caroline Gennez (SP.A) heeft een vraag over de pedagogische kwaliteit van de Syntra-opleidingen. 'Daarover zijn recent twijfels gerezen.'

'Welke impact zal dit hebben op de impact van duaal leren?'

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V): 'U licht hier één zaak uit een lijvig rapport van de onderwijsinspectie.'

'Positief is dat mensen die opleidingen doen, zeer snel doorstromen naar werk.'

'Er zijn momenteel ook verbeterplannen opgesteld die stap voor stap uitgerold worden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Kan Vlaanderen zelf goede voorbeeld geven op vlak van energiezuinigheid?'

De volgende vragen gaan over de Vlaamse klimaattop.

Robrecht Bothuyne (CD&V): 'We moeten meer dan één tandje bijsteken. Ik merk dat de Vlaamse regering daar werk wil van maken met een extra 300 miljoen euro.'

'Creatieve voorstellen zoals kilometerheffing, maar ik hoop dat de we met Vlaamse overheid zelf een voorbeeld kunnen geven, met onder andere energiezuinige scholen en bussen.'

Joris Vandenbroucke (SP.A): 'Minister Schauvliege zwaait met 300 miljoen euro. Wat gaat u nu doen om de bussen van De Lijn te vergroenen?'

Hermes Sanctorum (Groen): 'Uw mantra van de voorbije jaren was dat Vlaanderen het heel goed doet. De verdienste van de top van gisteren is de vaststelling dat het beleid grondig moet worden bijgestuurd. Wat mogen we nu van u verwachten zodat we de klimaatdoelstellingen in 2030 kunnen halen?'

Minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V): 'We willen als Vlaamse overheid het goede voorbeeld geven. Er is een interdepartementale werkgroep om de maatregelen op te lijsten. Maar er is nu nog niet zoveel data voorhanden. Er is de bedoeling om snel naar een concreet actieplan te gaan.'

'Bedoeling van de klimaattop is om de bijkomende maatregelen op te lijsten. We weten nog niet wat onze doelstelling is als lidstaat. We hebben nu een werkparcours.'

'Wat in november uit de Klimaattop komt, dat zullen de bouwstenen zijn voor de doelstellingen van 2030.'

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) neemt de vraag over de bussen voor zijn rekening.

'Wij investeren meer dan ooit in de vloot van de De Lijn, voor een bedrag van 400 miljoen euro, 150 miljoen voor de bussen.'

'Bijna 12% van het park, is hybride of elektrisch. Dat is beter dan in Nederland, waar de markt geprivatiseerd is.'

'Dat neemt niet weg dat we meer en groenere bussen willen laten rijden. We gaan in de toekomst verdergaan met de vergroening van het wagenpark. We gaan op dat élan door. Ik hoop aanspraak te kunnen maken op extra middelen.'

'De nieuwe dieselbussen zijn een pak groener dan de vorige generatie', benadrukt Weyts. 'We nemen die beslissingen weloverwogen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Waterpolo: 'Welk signaal geven we aan meisjes dat voor hen geen plaats is?'

'De Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) heeft er in één pennentrek voor gezorgd dat een goeie 170 meisjes hun geliefkoosde sport niet langer kunnen beoefenen. Jeugdploegen in de waterpolocompetitie zijn vandaag gemengde ploegen, maar de KBZB draait de klok nu drie kwarteeuwen terug', schreef Björn Anseeuw (N-VA) vorige week in een opiniestuk op Knack.be.

Naast Anseeuw hebben ook Imade Annouri (Groen) en Ann Brusseel (Open VLD) vragen over de kwestie aan minister van Sport Philippe Muyters (N-VA).

Annouri: 'Welk signaal geven we aan meisjes dat er voor hen geen plaats meer is in de competitie? En wat betekent het argument van de fysieke integriteit. Niemand heeft weet van klachten. En over de verzekeringskwestie is nooit een debat geweest.'

'Wat gaat u eraan doen dat de meisjes hun favoriete sport kunnen blijven uitoefenen?'

Ann Brusseel: 'Waterpolo is net een goed voorbeeld van het samen sporten van jongens en meisjes.'

'Acht u het verdedigbaar dat de zwembond dit afschaft in het licht van de gelijkheid van mannen en vrouwen en gelijke kansen?'

Björn Anseeuw (N-VA): 'Er zijn te weinig meisjes om een aparte competitie in te richten.'

'Worden alle jongens vanaf hun twaalfde afgeschilderd als potentiële viespeuken? En dat terwijl er nul klachten zijn met betrekking tot de fysieke integriteit.'

'Ik stel jammer genoeg vast dat de bobo's van de zwembond niet geneigd zijn om hun koers bij te sturen.'

Philippe Muyters, vlaams minister van Sport: 'Ik begrijp de beslissing niet, en kan ze niet goedkeuren.'

'Er zijn toch andere sporten die ook ruw zijn, en ook gemengd gespeeld worden.'

Volgens Muyters gaat het om een verzekeringskwestie, gestart vanuit de Waalse bond. Zij willen geen grensoverschrijdend gezag verzekeren.

'Agressie op het speelveld moet op andere manieren vermeden worden. Ik vind dit geen goede reden.'

'Ik ga contact opnemen met mijn Waalse collega om de kwestie te bespreken. Misschien kunnen we zo samen tot een oplossing komen.'

Elke Sleurs, federaal staatssecretaris heeft aan het Instituut voor gelijke kansen tussen Vrouwen en Mannen de opdracht gegeven om de zaak te onderzoeken.

In haar afsluitende reactie stelt Ann Brusseel nog voor dat er binnen de bevoegde federatie ook wat meer vrouwen zouden zetelen om een klaardere kijk te hebben op bepaalde dossiers.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Openbare aanbesteding elektronische enkelbanden

Lorin Parys (N-VA) en Katrien Schryvers (CD&V) hebben vragen over de problemen bij de aanbesteding van elektronische enkelbanden.

Lorin Parys: 'De enkelbanden moesten geleverd zijn in februari. De aanbesteding is pas in januari uitgeschreven.'

'Hoe is het zo fout kunnen gaan met een simpele aanbesteding? Hoe zal de continuïteit van de strafuitvoering nu gegarandeerd worden?'

Katrien Schryvers: 'De aanbesteding is geschorst door de Raad van State. Dat geeft problemen, waardoor het aantal dat in gebruik is, al is verminderd. Op zo kort mogelijke termijn moet werk gemaakt worden van een nieuwe overeenkomst. Op welke manier zal u dat realiseren?'

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) overloopt alle aspecten van het dossier. 'Dit is een en-en-verhaal. Het perspectief om continuïteit te garanderen, is essentieel.'

'Een pijnpunt zijn diegenen die thuis zitten in afwachting van een vervanging van hun straf.'

'We doen alles om dit zo snel mogelijk opgelost te krijgen, maar dit is een samenloop van omstandigheden. De huidige gekozen piste is de beste om de continuïteit te garanderen, en de capaciteit van het elektronisch toezicht uit te breiden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Streefcijfer personeel overheid met chronische ziekte of handicap

De eerste vragen zijn gericht aan minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans en gaat over de extra maatregelen om het streefcijfer te behalen voor personeel met een handicap of chronische ziekte binnen de overheidsdiensten.

Bert Maertens (N-VA), Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Ward Kennes (CD&V) en Marnic De Meulemeester (Open VLD) willen weten welke aanbevelingen zal doen om het streefcijfer te behalen.

Minister Homans: 'Het advies van de SERV gaat over het strategisch meerjarenplan. Die staan nog op de agenda van de Vlaamse regering, op 29 april.'

'U kan niet van mij verwachten dat ik ga vooruitlopen op beslissingen die nog moeten genomen worden.'

'Ik vind de communicatie van de SERV vreemd. Dit gaat over maar één doelgroep.'

Homans haalt een aantal cijfers aan waaruit moet blijken dat er sinds de laatste cijfers van de SERV,wel een positieve tendens op te tekenen valt.

'Ik kan nu wel al zeggen dat onze streefcijfers ambitieuzers zijn dan in de vorige legislatuur.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vergadering is geopend

Voorzitter Jan Peumans opent de plenaire vergadering.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vlaamse Klimaattop: het spook van het Vlaamse milieubeleid

Een voorjaar vol klimaat. Zo kondigde milieuminister Joke Schauvliege de geplande Klimaattop op 19 april aan. Maar twee weken voor het begin van die top was er nog geen programma. Knack-journaliste Tine Hens vertelt over hoe ze zich vergeefs probeerde in te schrijven. 'Men wil vooral de indruk wekken dat men ermee bezig is.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vlaamse CO2-uitstoot dreigt te ontsporen

Indien er geen versterking komt van het klimaatbeleid, overschreidt de Vlaamse CO2-uitstoot in 2017 de gemaakte afspraken.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de Vlaamse overheid die vandaag wordt voorgesteld op de eerste Vlaamse klimaattop.

Tegen 2020 moet Vlaanderen 15,7 procent minder broeikasgas uitstoten ten opzichte van 2005. Op basis van de huidige beschikbare prognoses wordt vanaf 2017 afgeweken van het traject dat daarvoor nodig is, stelt het voortgangsrapport vast.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vlaamse regering trekt 300 miljoen extra uit voor klimaatplan

De Vlaamse regering trekt 300 miljoen euro extra uit voor het klimaatbeleid in de periode 2016-2019.

Dat heeft minister van Klimaat Joke Schauvliege (CD&V) bevestigd in aanloop van de eerste Vlaamse klimaattop, die gisteren van start ging.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'We moeten dichter bij elkaar gaan wonen'

Vlaams minister-president Geert Bourgeois ziet een groot deel van de oplossing voor de opwarming van de aarde in de ruimtelijke ordening. Om onze doelstellingen rond reductie van de uitstoot in Vlaanderen te halen moeten we dichter bij elkaar gaan wonen, zei Bourgeois dinsdag op de eerste Vlaamse klimaattop.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Zwembond laat waterpolomeisjes spartelen op het droge'

'De Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) heeft er in één pennentrek voor gezorgd dat een goeie 170 meisjes hun geliefkoosde sport niet langer kunnen beoefenen', schreef Björn Anseeuw (N-VA) vorige week in een opiniestuk. 'Jeugdploegen in de waterpolocompetitie zijn vandaag gemengde ploegen, maar de KBZB draait de klok nu drie kwarteeuwen terug.'

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) heeft nog niet gereageerd op het dossier.

De Vlaamse Regering voert wel een beleid waarin sportparticipatie voor iedereen centraal staat.