De robotfoto (zie onderaan dit artikel) werd getoond in het VTM-opsporingsprogramma 'Faroek'. Het federaal parket bevestigt ook dat er in de weken voor de sabotage al twee andere pogingen waren geweest om de werking van de kerncentrale te verstoren. Het gerecht vermoedt dat de drie incidenten het werk zijn van dezelfde dader, die in de kerncentrale werkte.

Het parket bracht dinsdagavond een stand van zaken van het gerechtelijk onderzoek. Dat onderzoek ging vijf jaar geleden van start, in augustus 2014.

De sabotagepoging vond plaats op 5 augustus, kort na 11.00 uur. Rond dat tijdstip ging in de controlezaal van Doel 4 het alarm af en zag een operator dat het oliepeil van de stoomturbine gezakt was. Er werd gevreesd voor een olielek, maar onder de machine bleek geen olie te liggen hoewel het oliepeil bleef dalen. Nog voor de oorzaak was gevonden, liep de turbine vast waardoor de nucleaire reactor in noodstop ging en de hele kerncentrale stilviel. Pas vierenhalve maand later kon de reactor opnieuw opgestart worden.

Uit het onderzoek bleek al snel dat het niet om een technisch falen of een lek ging, maar om een opzettelijke daad. Iemand had doelbewust een kraan opengedraaid en 65.000 liter olie laten wegstromen via een speciaal circuit. De gesaboteerde kraan diende om bij een brand alle olie snel te laten wegvloeien naar een ondergronds reservoir. De kraan was de voorbije dertig jaar nooit gebruikt. Bovendien had de dader de hendel zo gemanoeuvreerd dat het leek alsof die dicht was, terwijl hij in werkelijkheid openstond, was er geknoeid met de toegangsdeur én was het slot vol siliconen gespoten. In de weken voor de sabotage waren er al twee andere pogingen geweest om de werking van de kerncentrale te verstoren.

Op 10 juli én op 31 juli 2014 werd twee keer geprobeerd om een pomp uit te schakelen door op een knop te drukken. Controle van de toegangsbadges toonde aan dat er op het moment van de feiten 56 werknemers van de kerncentrale of van de onderaannemers in de machinekamer aanwezig waren.

Eén werknemer verklaarde wel dat hij nóg iemand in de machinekamer had gezien, een man die hij nog nooit had gezien en die zich verdacht gedroeg. Op basis van die verklaringen werd de robotfoto gemaakt die dinsdagavond zal worden verspreid.

De verdachte man in het onderzoek naar sabotage bij Doel 4., Belga
De verdachte man in het onderzoek naar sabotage bij Doel 4. © Belga
De robotfoto (zie onderaan dit artikel) werd getoond in het VTM-opsporingsprogramma 'Faroek'. Het federaal parket bevestigt ook dat er in de weken voor de sabotage al twee andere pogingen waren geweest om de werking van de kerncentrale te verstoren. Het gerecht vermoedt dat de drie incidenten het werk zijn van dezelfde dader, die in de kerncentrale werkte.Het parket bracht dinsdagavond een stand van zaken van het gerechtelijk onderzoek. Dat onderzoek ging vijf jaar geleden van start, in augustus 2014.De sabotagepoging vond plaats op 5 augustus, kort na 11.00 uur. Rond dat tijdstip ging in de controlezaal van Doel 4 het alarm af en zag een operator dat het oliepeil van de stoomturbine gezakt was. Er werd gevreesd voor een olielek, maar onder de machine bleek geen olie te liggen hoewel het oliepeil bleef dalen. Nog voor de oorzaak was gevonden, liep de turbine vast waardoor de nucleaire reactor in noodstop ging en de hele kerncentrale stilviel. Pas vierenhalve maand later kon de reactor opnieuw opgestart worden. Uit het onderzoek bleek al snel dat het niet om een technisch falen of een lek ging, maar om een opzettelijke daad. Iemand had doelbewust een kraan opengedraaid en 65.000 liter olie laten wegstromen via een speciaal circuit. De gesaboteerde kraan diende om bij een brand alle olie snel te laten wegvloeien naar een ondergronds reservoir. De kraan was de voorbije dertig jaar nooit gebruikt. Bovendien had de dader de hendel zo gemanoeuvreerd dat het leek alsof die dicht was, terwijl hij in werkelijkheid openstond, was er geknoeid met de toegangsdeur én was het slot vol siliconen gespoten. In de weken voor de sabotage waren er al twee andere pogingen geweest om de werking van de kerncentrale te verstoren. Op 10 juli én op 31 juli 2014 werd twee keer geprobeerd om een pomp uit te schakelen door op een knop te drukken. Controle van de toegangsbadges toonde aan dat er op het moment van de feiten 56 werknemers van de kerncentrale of van de onderaannemers in de machinekamer aanwezig waren. Eén werknemer verklaarde wel dat hij nóg iemand in de machinekamer had gezien, een man die hij nog nooit had gezien en die zich verdacht gedroeg. Op basis van die verklaringen werd de robotfoto gemaakt die dinsdagavond zal worden verspreid.