De actiegroep Rods betreurt dat het openbaar onderzoek in de zomervakantie gehouden wordt maar verwacht toch een massa bezwaarschriften. In juni wordt ook een protestmars gepland. De verbijstering in de streek is nog altijd groot. De Vlaamse regering legde op 27 april het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van de haven vast, waardoor opnieuw 1500 hectaren op de linkeroever worden ingenomen en een aantal gehuchten langs de Nederlandse grens worden onteigend. In totaal moeten een paar honderd huizen en mensen verdwijnen.

Dit wordt als 'woordbreuk en bedrog' gezien, omdat eerder altijd op alle niveaus beslist en beloofd was dat de gehuchten zouden blijven. Het werd zelfs aangepraat aan Doelenaars om in die gehuchten te gaan wonen, en nu moeten ze voor de tweede keer weg. Over Ouden Doel, het grootste gehucht, zei Vlaams minister-president Kris Peeters vroeger in het parlement: 'Wat Ouden Doel betreft, daar wordt niet aan geraakt.'

Ouden Doel paalt aan het nieuwe, grensoverschrijdende 'intergetijdengebied' dat daar wordt aangelegd. 'Omdat Nederland de Hedwigepolder niet wil lossen, moet Ouden Doel nu mee het water in,' zegt de actiegroep. Anders zou het piepkleine overstromingsgebied, dat meteen zou verzanden, de zoveelste bladzijde in het blunderboek van de havenuitbreiding worden. Dat zou de bocht van de Vlaamse regering verklaren. (CDS)

Het volledige artikel vindt u deze week in Knack.

De actiegroep Rods betreurt dat het openbaar onderzoek in de zomervakantie gehouden wordt maar verwacht toch een massa bezwaarschriften. In juni wordt ook een protestmars gepland. De verbijstering in de streek is nog altijd groot. De Vlaamse regering legde op 27 april het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van de haven vast, waardoor opnieuw 1500 hectaren op de linkeroever worden ingenomen en een aantal gehuchten langs de Nederlandse grens worden onteigend. In totaal moeten een paar honderd huizen en mensen verdwijnen.Dit wordt als 'woordbreuk en bedrog' gezien, omdat eerder altijd op alle niveaus beslist en beloofd was dat de gehuchten zouden blijven. Het werd zelfs aangepraat aan Doelenaars om in die gehuchten te gaan wonen, en nu moeten ze voor de tweede keer weg. Over Ouden Doel, het grootste gehucht, zei Vlaams minister-president Kris Peeters vroeger in het parlement: 'Wat Ouden Doel betreft, daar wordt niet aan geraakt.'Ouden Doel paalt aan het nieuwe, grensoverschrijdende 'intergetijdengebied' dat daar wordt aangelegd. 'Omdat Nederland de Hedwigepolder niet wil lossen, moet Ouden Doel nu mee het water in,' zegt de actiegroep. Anders zou het piepkleine overstromingsgebied, dat meteen zou verzanden, de zoveelste bladzijde in het blunderboek van de havenuitbreiding worden. Dat zou de bocht van de Vlaamse regering verklaren. (CDS) Het volledige artikel vindt u deze week in Knack.