Preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) ronden vandaag hun consultatieronde af. De oudgedienden kregen een duidelijke opdracht mee: uitzoeken of een paars-gele regering mogelijk is. De missie zou mislukt zijn.
...