Metingen van 43 waterkraantjes in drie kazernes van de federale politie in het Brusselse hebben uitgewezen dat de loodwaarden in het leidingwater veel hoger waren dan de Europese norm, zo raakte begin juli bekend. Minstens zeven politiemannen en -vrouwen hebben commissaris-generaal Marc De Mesmaeker al in gebreke gesteld wegens het vervuilde water. Het Hoog Overlegcomité kwam woensdag samen om zich over het dossier te buigen. Alle partijen waren aanwezig: vakbonden, de politietop, de Regie der Gebouwen en vertegenwoordigers van de federale regering. Ook commissaris-generaal Marc De Mesmaeker nam deel aan het overleg. Op basis van de beschikbare informatie concludeerde het Hoog Overlegcomité dat er "geen groot probleem is voor de gezondheid", maar dat "verdere opvolging en maatregelen" wel aangewezen zijn. Het zal de situatie "van zeer nabij opvolgen". Concreet werd beslist om zes maatregelen te nemen. Zo komen er onder andere waterfonteinen met flessen, worden de resultaten van wateranalyses aangebracht aan de ingang van onderzochte gebouwen, worden gebouwen gesloten waar een (bacteriële) besmetting wordt vastgesteld, en mogen personeelsleden die in de betrokken gebouwen werken en die dat wensen, een bloedafname doen. (Belga)

Metingen van 43 waterkraantjes in drie kazernes van de federale politie in het Brusselse hebben uitgewezen dat de loodwaarden in het leidingwater veel hoger waren dan de Europese norm, zo raakte begin juli bekend. Minstens zeven politiemannen en -vrouwen hebben commissaris-generaal Marc De Mesmaeker al in gebreke gesteld wegens het vervuilde water. Het Hoog Overlegcomité kwam woensdag samen om zich over het dossier te buigen. Alle partijen waren aanwezig: vakbonden, de politietop, de Regie der Gebouwen en vertegenwoordigers van de federale regering. Ook commissaris-generaal Marc De Mesmaeker nam deel aan het overleg. Op basis van de beschikbare informatie concludeerde het Hoog Overlegcomité dat er "geen groot probleem is voor de gezondheid", maar dat "verdere opvolging en maatregelen" wel aangewezen zijn. Het zal de situatie "van zeer nabij opvolgen". Concreet werd beslist om zes maatregelen te nemen. Zo komen er onder andere waterfonteinen met flessen, worden de resultaten van wateranalyses aangebracht aan de ingang van onderzochte gebouwen, worden gebouwen gesloten waar een (bacteriële) besmetting wordt vastgesteld, en mogen personeelsleden die in de betrokken gebouwen werken en die dat wensen, een bloedafname doen. (Belga)