De lidstaten zijn op dit moment in de weer met de nieuwe Europese meerjarenbegroting (2021-2027) en het daarbij horende herstelplan voor de coronacrisis. Dat plan werd twee weken geleden door de Europese Commissie voorgesteld en moet uiteindelijk ook door het Europees Parlement worden goedgekeurd. In totaal gaat het om een pot van een kleine twee biljoen euro die onder de lidstaten van de Europese Unie zal worden verdeeld.
...

De lidstaten zijn op dit moment in de weer met de nieuwe Europese meerjarenbegroting (2021-2027) en het daarbij horende herstelplan voor de coronacrisis. Dat plan werd twee weken geleden door de Europese Commissie voorgesteld en moet uiteindelijk ook door het Europees Parlement worden goedgekeurd. In totaal gaat het om een pot van een kleine twee biljoen euro die onder de lidstaten van de Europese Unie zal worden verdeeld. Bovenop de coronacrisis zorgt de nakende brexit voor zenuwachtigheid bij de federale regering. Na Ierland en Nederland zou België het meest getroffen land van de Europese Unie zijn door de brexit. Vlaanderen zou op zichzelf nog harder geraakt worden dan onze noorderburen. In het geval van een harde brexit zonder akkoord over de toekomstige handelsrelatie dreigt bovenop de coronacrisis een terugval van 2,6 procent van het Belgische bruto binnenlands product (bbp). Zelfs als er tegen het einde van het jaar een mager handelsakkoord uit de bus valt, wordt de kater op 1,9 procent van het bbp geschat. Met die bezorgdheid in het achterhoofd heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) de kwestie dinsdag opgeworpen tijdens de vergadering met zijn Europese collega's. 'België zal de economische gevolgen van de brexit voelen, met of zonder akkoord. We vragen om Europese steun zodat het Belgische bedrijfsleven niet disproportioneel getroffen wordt', aldus De Croo. Ook Ierland liet dezelfde verzuchtingen horen, die alvast niet van tafel werden geveegd door de aanwezigen. Europees Parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) is tevreden met het Belgische standpunt. 'Er dreigt een ramp bovenop een ramp', waarschuwt Bourgeois, die als voormalig Vlaams minister-president meermaals pleitte voor Europese solidariteit. 'Wij steunen landen die zwaarder worden getroffen door de coronacrisis. Het lijkt me daarom logisch dat er met de brexit ook een omgekeerde beweging plaatsvindt', klinkt het. Bourgeois heeft een schriftelijke vraag gesteld aan voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen om de kwestie aan te kaarten. Kris Peeters (CD&V), die in het Europees Parlement deel uitmaakt van de brexitwerkgroep, is dezelfde mening toegedaan. 'Gelukkig zullen de lidstaten die het zwaarst worden getroffen door het coronavirus, minder geraakt worden door de brexit. Dat maakt wederzijdse solidariteit op beide vlakken mogelijk en noodzakelijk', aldus Peeters. Het Verenigd Koninkrijk zal normaal gesproken vanaf 1 januari 2021 niet meer gebonden zijn aan de Europese regelgeving, tenzij de Britse regering deze maand alsnog beslist om de transitieperiode te verlengen en de Europese lidstaten dat vervolgens unaniem goedkeuren. Vorige week vond de vierde onderhandelingsronde plaats tussen de Europese Commissie en de Britse regering. Die gesprekken evolueren voorlopig niet gunstig. Aan beide kanten van het Kanaal valt te horen dat de onderhandelingen eigenlijk al in oktober moeten worden afgerond zodat het bedrijfsleven zich tegen begin volgend jaar afdoende kan voorbereiden.