Nu de armlastige regeringen in dit land meer inkomsten nodig hebben, zo gaf Frank Vandenbroucke vorige week in Knack toe, moeten er meer mensen aan het werk. De voormalige SP-voorzitter begon nadrukkelijk níét over de 'miljardentransfers' die 'veel te veel Walen in hun hangmat houden', zoals voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) het sloganesk samenvatte op een Knack-debat in de laatste verkiezingscampagne. Hij wees terloops wél op een ander manco: de Belgische arbeidsmarkt zou best wat flexibeler mogen zijn - dat wil zeggen: ook de Vlaamse. 'Dat zou zorgen voor meer laaggeschoolde banen.'
...