Volgens Peersman heeft het beleid van de regering onder premier Charles Michel (MR) te weinig gedaan. In vergelijking met andere Europese landen groeit onze economie te weinig, werden er niet voldoende jobs gecreëerd en zagen bedrijven hun kans schoon om hun brutowinsten te verhogen na de indexsprong en de taxshift.

Itinera-hoofdeconoom Ivan Van de Cloot is voorzichtiger dan Peersman. 'Er is nogal wat bewijs dat hervormingen op korte termijn wegen op de groei. Het is problematisch om de regering daar te sterk op af te rekenen.'

Het is een manier van redeneren die Van de Cloot wat tegen de borst stoot. 'We zitten al te veel met kortetermijndenken.'

Bovendien kijkt Van de Cloot ook naar de regering-Di Rupo, wiens beleid impact had op de regering-Michel. 'De belangrijkste zin van Gert Peersman is dat "de mildere crisis in vergelijking met de buurlanden deels verklaard kan worden door een minder uitgesproken boom vóór de crisis, terwijl we die voorsprong al zijn kwijtgespeeld tijdens de regeerperiode-Di Rupo." Veel van de rest wat hij vaststelt volgt hieruit', aldus Van de Cloot.

Golven op conjunctuur

Econoom Peter De Keyzer (Growth Inc.) denkt ook dat hervormingen tijd nodig hebben om effecten te genereren. Maar nog belangrijker vindt hij de specifieke positie van België. Peersmans bevindingen zijn immers grotendeels gestoeld op vergelijkingen met andere landen. 'Maar je kan je afvragen of België wel echt beleid voor zichzelf kan voeren', zegt De Keyzer. 'Als open economie golven we op de conjunctuur. In tegenstelling tot Frankrijk of Duitsland kunnen wij moeilijker het verschil maken met nationaal beleid.'

Daarnaast zijn er structurele Belgische problemen die de regering-Michel onmogelijk kon wegwerken op vijf jaar tijd. 'Er zijn nu eenmaal te weinig mensen aan het werk. Tegenover andere landen, die nota bene minder belastingen betalen, hebben wij een heel grote inactiviteit. Op langere termijn zullen we moeten focussen op de werkzaamheidsgraad, maar ook op de begroting, het overheidsbeslag en investeringen.'

Volgens Peersman heeft het beleid van de regering onder premier Charles Michel (MR) te weinig gedaan. In vergelijking met andere Europese landen groeit onze economie te weinig, werden er niet voldoende jobs gecreëerd en zagen bedrijven hun kans schoon om hun brutowinsten te verhogen na de indexsprong en de taxshift.Itinera-hoofdeconoom Ivan Van de Cloot is voorzichtiger dan Peersman. 'Er is nogal wat bewijs dat hervormingen op korte termijn wegen op de groei. Het is problematisch om de regering daar te sterk op af te rekenen.'Het is een manier van redeneren die Van de Cloot wat tegen de borst stoot. 'We zitten al te veel met kortetermijndenken.' Bovendien kijkt Van de Cloot ook naar de regering-Di Rupo, wiens beleid impact had op de regering-Michel. 'De belangrijkste zin van Gert Peersman is dat "de mildere crisis in vergelijking met de buurlanden deels verklaard kan worden door een minder uitgesproken boom vóór de crisis, terwijl we die voorsprong al zijn kwijtgespeeld tijdens de regeerperiode-Di Rupo." Veel van de rest wat hij vaststelt volgt hieruit', aldus Van de Cloot. Econoom Peter De Keyzer (Growth Inc.) denkt ook dat hervormingen tijd nodig hebben om effecten te genereren. Maar nog belangrijker vindt hij de specifieke positie van België. Peersmans bevindingen zijn immers grotendeels gestoeld op vergelijkingen met andere landen. 'Maar je kan je afvragen of België wel echt beleid voor zichzelf kan voeren', zegt De Keyzer. 'Als open economie golven we op de conjunctuur. In tegenstelling tot Frankrijk of Duitsland kunnen wij moeilijker het verschil maken met nationaal beleid.'Daarnaast zijn er structurele Belgische problemen die de regering-Michel onmogelijk kon wegwerken op vijf jaar tijd. 'Er zijn nu eenmaal te weinig mensen aan het werk. Tegenover andere landen, die nota bene minder belastingen betalen, hebben wij een heel grote inactiviteit. Op langere termijn zullen we moeten focussen op de werkzaamheidsgraad, maar ook op de begroting, het overheidsbeslag en investeringen.'