Ze riskeren in een juridisch vacuüm te belanden, waarvan de wetgever wist dat dat eraan kwam, maar niets aan heeft gedaan. Dat klagen de Belgische en Nederlandse ombudsmannen aan.

Volgens ramingen van de federale pensioendienst worden dit jaar al ruim 2.000 mensen getroffen.

Concreet gaat het om Belgen die in Nederland werkten, maar die werkloos zijn geworden. Als ze 65 jaar worden, vervalt hun werkloosheidsuitkering in België. Normaal moeten ze dan een pensioen uitgekeerd krijgen. De pensioenen worden betaald door het land waar ze hebben gewerkt: Nederland dus. Maar daar hebben ze nog geen recht op. Nederland heeft de pensioenleeftijd immers vastgelegd op 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2022. Gevolg: de grensarbeiders riskeren om gedurende ongeveer twee jaar in een jurdisch vacuüm terecht te komen, zonder pensioen of sociale uitkering. Het gaat om heel wat mensen. Volgens ramingen van de federale pensioendienst worden dit jaar al ruim 2.000 mensen getroffen. Dat cijfer loopt op tot ruim 2.900 in 2018, ruim 3.700 in 2019 en ruim 4.400 in 2020.

De Belgische federale ombudsman, diens collega van pensioenen en de nationale ombudsman uit Nederland trokken vrijdag aan de alarmbel. Ze vragen een snelle oplossing. 'Op korte termijn moet er een oplossing komen voor die mensen, op lange termijn moeten er supranationaal afspraken worden gemaakt', klinkt het bij de federale ombudsman. De ombudsdiensten zijn niet mals voor de beleidsmakers. 'De wetgever wist dat dit eraan kwam, maar heeft niets gedaan', aldus Litte Frooninckx, woordvoerster van de federale Ombudsman. Volgens de ombudsdiensten is dan ook het voorzorgsprincipe niet gerespecteerd en vormt het vacuüm een belangrijk belemmering voor het vrije verkeer van personen. De ombudsdiensten staan ook machteloos. 'We kunnen niets doen. Zolang de grensarbeiders geen beslissing krijgen dat hun uitkering is gestopt, kunnen ze niet reageren. Ze zitten in een impasse', klinkt het nog.

Een mogelijke oplossing, aldus de ombudsdiensten, zou er in bestaan de uitkering voor grensarbeiders toe te kennen tot ze de wettelijke pensioenleeftijd in het buitenland hebben bereikt. In juli werd een wetsvoorstel in die zin ingediend.

Ze riskeren in een juridisch vacuüm te belanden, waarvan de wetgever wist dat dat eraan kwam, maar niets aan heeft gedaan. Dat klagen de Belgische en Nederlandse ombudsmannen aan.Concreet gaat het om Belgen die in Nederland werkten, maar die werkloos zijn geworden. Als ze 65 jaar worden, vervalt hun werkloosheidsuitkering in België. Normaal moeten ze dan een pensioen uitgekeerd krijgen. De pensioenen worden betaald door het land waar ze hebben gewerkt: Nederland dus. Maar daar hebben ze nog geen recht op. Nederland heeft de pensioenleeftijd immers vastgelegd op 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2022. Gevolg: de grensarbeiders riskeren om gedurende ongeveer twee jaar in een jurdisch vacuüm terecht te komen, zonder pensioen of sociale uitkering. Het gaat om heel wat mensen. Volgens ramingen van de federale pensioendienst worden dit jaar al ruim 2.000 mensen getroffen. Dat cijfer loopt op tot ruim 2.900 in 2018, ruim 3.700 in 2019 en ruim 4.400 in 2020. De Belgische federale ombudsman, diens collega van pensioenen en de nationale ombudsman uit Nederland trokken vrijdag aan de alarmbel. Ze vragen een snelle oplossing. 'Op korte termijn moet er een oplossing komen voor die mensen, op lange termijn moeten er supranationaal afspraken worden gemaakt', klinkt het bij de federale ombudsman. De ombudsdiensten zijn niet mals voor de beleidsmakers. 'De wetgever wist dat dit eraan kwam, maar heeft niets gedaan', aldus Litte Frooninckx, woordvoerster van de federale Ombudsman. Volgens de ombudsdiensten is dan ook het voorzorgsprincipe niet gerespecteerd en vormt het vacuüm een belangrijk belemmering voor het vrije verkeer van personen. De ombudsdiensten staan ook machteloos. 'We kunnen niets doen. Zolang de grensarbeiders geen beslissing krijgen dat hun uitkering is gestopt, kunnen ze niet reageren. Ze zitten in een impasse', klinkt het nog. Een mogelijke oplossing, aldus de ombudsdiensten, zou er in bestaan de uitkering voor grensarbeiders toe te kennen tot ze de wettelijke pensioenleeftijd in het buitenland hebben bereikt. In juli werd een wetsvoorstel in die zin ingediend.