De Turnhoutsebaan is een gewestweg die momenteel opgevat is als een 'lokale weg met gemengd verkeer' met een snelheidslimiet van 50 km/u. Op het deel van de Kerkstraat tot de Stenenbrug zijn er geen afzonderlijke fietspaden voorzien, terwijl er toch heel wat gemotoriseerd verkeer rijdt. Op andere delen komen fietsers vaak in conflict met parkerende wagens of wandelende shoppers. De verkeersveiligheid op de Turnhoutsebaan geeft al jaren discussies tussen (en binnen) het Antwerpse stadsbestuur, het district Borgerhout en Vlaanderen, onder meer omdat het belang ervan moet worden afgewogen tegen de bereikbaarheid van de binnenstad, het openbaar vervoer dat gebruikmaakt van de verkeersas en de parkeerplaatsen voor de vele handelszaken.

'De actieve weggebruiker heeft momenteel geen ruimte op de Turnhoutsebaan', stelt minister Peeters nu. 'Bovendien liggen er heel wat scholen op de Turnhoutsebaan en in de onmiddellijke omgeving en werden recentelijk nog meerdere knelpunten op schoolroutes in kaart gebracht. Ik kreeg dan ook al heel wat vragen om hier op korte termijn te zorgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Om de veiligheid van de fietsers en wandelaars, de actieve weggebruiker, te verhogen, moeten we hen ook centraal stellen.'

Na onderzoek door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en overleg met diverse stakeholders geeft Peeters de voorkeur om in afwachting van een grote herinrichting al op korte termijn een fietsstraat te maken van de Turnhoutsebaan. Daar geldt een snelheidsregime van 30km/u en mogen fietsers niet worden ingehaald door gemotoriseerd verkeer.

Het districtsbestuur van Borgerhout reageert alvast positief op het plan van Peeters. 'Dit is een eerste stap in de goede richting', zegt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen). 'Ik ben blij dat minister Lydia Peeters doortastend ingrijpt. Handhaving wordt belangrijk, alsook de uitvoering van het Antwerpse bestuursakkoord met de volledige heraanleg van de baan met opening van de premetrostations.'

Ook de Fietsersbond heeft al laten weten het plan genegen te zijn.

Het stadsbestuur reageert echter minder enthousiast. "Het is een goede zaak dat minister Peeters nu aandacht heeft voor de verkeersveiligheid in onze stad", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Ik betwijfel echter of het omvormen van de Turnhoutsebaan tot een fietsstraat een veilige oplossing is. Het samenvoegen van de fietser en de automobilist op deze hoofdas lijkt me niet verstandig." Kennis werpt verder op dat een grondige heraanleg van de Turnhoutsebaan al in het verschiet lag. "Tegen 2024 zou er een ontwerp moeten klaarliggen van de Turnhoutsebaan, met minder bussen en trams, een breed fietspad en een veilige verkeerssituatie, zodat het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer de uitvoering in 2025 kan opstarten", zegt hij.

"In de tussentijd heeft de stad in het kader van verkeersveiligheid reeds in 2018 een rode loper van fietsstraten parallel aan de Turnhoutsebaan aangelegd, waar het aangenamer en veiliger fietsen is. Deze fietsstraat blijft nog steeds ter beschikking."

Kennis gelooft naar eigen zeggen meer in een snelle opening van het premetrostation Drink en een vermindering van het aantal bussen en trams over de Turnhoutsebaan om zo fietspaden mogelijk te maken als oplossing voor het verkeersveiligheidsprobleem.

De Turnhoutsebaan is een gewestweg die momenteel opgevat is als een 'lokale weg met gemengd verkeer' met een snelheidslimiet van 50 km/u. Op het deel van de Kerkstraat tot de Stenenbrug zijn er geen afzonderlijke fietspaden voorzien, terwijl er toch heel wat gemotoriseerd verkeer rijdt. Op andere delen komen fietsers vaak in conflict met parkerende wagens of wandelende shoppers. De verkeersveiligheid op de Turnhoutsebaan geeft al jaren discussies tussen (en binnen) het Antwerpse stadsbestuur, het district Borgerhout en Vlaanderen, onder meer omdat het belang ervan moet worden afgewogen tegen de bereikbaarheid van de binnenstad, het openbaar vervoer dat gebruikmaakt van de verkeersas en de parkeerplaatsen voor de vele handelszaken. 'De actieve weggebruiker heeft momenteel geen ruimte op de Turnhoutsebaan', stelt minister Peeters nu. 'Bovendien liggen er heel wat scholen op de Turnhoutsebaan en in de onmiddellijke omgeving en werden recentelijk nog meerdere knelpunten op schoolroutes in kaart gebracht. Ik kreeg dan ook al heel wat vragen om hier op korte termijn te zorgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Om de veiligheid van de fietsers en wandelaars, de actieve weggebruiker, te verhogen, moeten we hen ook centraal stellen.' Na onderzoek door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en overleg met diverse stakeholders geeft Peeters de voorkeur om in afwachting van een grote herinrichting al op korte termijn een fietsstraat te maken van de Turnhoutsebaan. Daar geldt een snelheidsregime van 30km/u en mogen fietsers niet worden ingehaald door gemotoriseerd verkeer. Het districtsbestuur van Borgerhout reageert alvast positief op het plan van Peeters. 'Dit is een eerste stap in de goede richting', zegt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen). 'Ik ben blij dat minister Lydia Peeters doortastend ingrijpt. Handhaving wordt belangrijk, alsook de uitvoering van het Antwerpse bestuursakkoord met de volledige heraanleg van de baan met opening van de premetrostations.' Ook de Fietsersbond heeft al laten weten het plan genegen te zijn. Het stadsbestuur reageert echter minder enthousiast. "Het is een goede zaak dat minister Peeters nu aandacht heeft voor de verkeersveiligheid in onze stad", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Ik betwijfel echter of het omvormen van de Turnhoutsebaan tot een fietsstraat een veilige oplossing is. Het samenvoegen van de fietser en de automobilist op deze hoofdas lijkt me niet verstandig." Kennis werpt verder op dat een grondige heraanleg van de Turnhoutsebaan al in het verschiet lag. "Tegen 2024 zou er een ontwerp moeten klaarliggen van de Turnhoutsebaan, met minder bussen en trams, een breed fietspad en een veilige verkeerssituatie, zodat het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer de uitvoering in 2025 kan opstarten", zegt hij. "In de tussentijd heeft de stad in het kader van verkeersveiligheid reeds in 2018 een rode loper van fietsstraten parallel aan de Turnhoutsebaan aangelegd, waar het aangenamer en veiliger fietsen is. Deze fietsstraat blijft nog steeds ter beschikking." Kennis gelooft naar eigen zeggen meer in een snelle opening van het premetrostation Drink en een vermindering van het aantal bussen en trams over de Turnhoutsebaan om zo fietspaden mogelijk te maken als oplossing voor het verkeersveiligheidsprobleem.