Drie voorzieningen voor personen met een handicap - Vesta in Sint-Niklaas, vzw Den Dries uit Evergem en Begeleid Wonen Pajottenland trekken naar de Raad van State tegen het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF), dat begin 2017 inging voor meerderjarige personen met een handicap. In plaats van een rechtstreekse subsidiëring van de instellingen door de Vlaamse overheid, krijgen de personen met een handicap nu zelf een budget toebedeeld, op basis van hun zorgzwaarte. Dat budget kunnen zij dan besteden in een voorziening naar keuze. Maar daar knelt het schoentje: bij sommige voorzieningen kunnen zorgbehoevenden een hoger budget krijgen dan bij andere.

Omdat sommige voorzieningen om historische redenen meer middelen kregen dan anderen, beloofde minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) om die scheeftrekking samen met de invoering van de PVF te corrigeren. De bedoeling was dat instellingen die eigenlijk te veel kregen in een periode van vier jaar een deel van hun middelen zouden doorschuiven naar wie te weinig kreeg.

Dat gebeurt nu echter niet: de middelen die de instellingen in 2016 nog rechtstreeks van de overheid kregen, worden nu verdeeld over de gebruikers. Instellingen die historisch te veel kregen, geven voorlopig dus niets af. Het gevolg is dat een persoon met eenzelfde zorgbehoefte in de ene voorziening een hoger budget krijgt toegewezen dan in de andere. De drie voorzieningen vinden dat een schending van het gelijkheidsbeginsel en trekken naar de Raad van State.

Drie voorzieningen voor personen met een handicap - Vesta in Sint-Niklaas, vzw Den Dries uit Evergem en Begeleid Wonen Pajottenland trekken naar de Raad van State tegen het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF), dat begin 2017 inging voor meerderjarige personen met een handicap. In plaats van een rechtstreekse subsidiëring van de instellingen door de Vlaamse overheid, krijgen de personen met een handicap nu zelf een budget toebedeeld, op basis van hun zorgzwaarte. Dat budget kunnen zij dan besteden in een voorziening naar keuze. Maar daar knelt het schoentje: bij sommige voorzieningen kunnen zorgbehoevenden een hoger budget krijgen dan bij andere.Omdat sommige voorzieningen om historische redenen meer middelen kregen dan anderen, beloofde minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) om die scheeftrekking samen met de invoering van de PVF te corrigeren. De bedoeling was dat instellingen die eigenlijk te veel kregen in een periode van vier jaar een deel van hun middelen zouden doorschuiven naar wie te weinig kreeg.Dat gebeurt nu echter niet: de middelen die de instellingen in 2016 nog rechtstreeks van de overheid kregen, worden nu verdeeld over de gebruikers. Instellingen die historisch te veel kregen, geven voorlopig dus niets af. Het gevolg is dat een persoon met eenzelfde zorgbehoefte in de ene voorziening een hoger budget krijgt toegewezen dan in de andere. De drie voorzieningen vinden dat een schending van het gelijkheidsbeginsel en trekken naar de Raad van State.