Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), bevoegd voor de veiligheid en de politie, had een onderzoek gevraagd naar de vraag of de burgemeester van Verviers voldoende instructies had gegeven aan de politie voorafgaand aan de manifestatie. Het 40 pagina's tellende rapport besluit dat het evenement niet goed voorbereid was en dat er geen risico-analyse is gemaakt. Het wijst er ook op dat de neutraliteitsplicht niet werd gerespecteerd. "Als bestuursorgaan moet de burgemeester een bindende politiemaatregel nemen of bevestigen met betrekking tot de manifestanten. Dat is moeilijk als de burgemeester zich onder de manifestanten bevindt of als ze de zaak lijkt te steunen", verklaart Erik Eenaerts, de woorvoerder van minister De Crem. In het rapport wordt ten slotte gewezen dat de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de openbare orde, permanent telefonisch of fysiek toegankelijk moet zijn voor de politiediensten. In dit geval "heeft het autoritair gezag ervoor gekozen om een factie te steunen door fysiek aanwezig te zijn", aldus het kabinet, dat erop wijst dat ze zo tijdelijk niet toegankelijk was. De Crem zal de conclusies van het rapport naar de Waalse minister Valérie De Bue (MR) sturen, die Targnion kan sanctioneren als ze dat nodig acht. (Belga)

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), bevoegd voor de veiligheid en de politie, had een onderzoek gevraagd naar de vraag of de burgemeester van Verviers voldoende instructies had gegeven aan de politie voorafgaand aan de manifestatie. Het 40 pagina's tellende rapport besluit dat het evenement niet goed voorbereid was en dat er geen risico-analyse is gemaakt. Het wijst er ook op dat de neutraliteitsplicht niet werd gerespecteerd. "Als bestuursorgaan moet de burgemeester een bindende politiemaatregel nemen of bevestigen met betrekking tot de manifestanten. Dat is moeilijk als de burgemeester zich onder de manifestanten bevindt of als ze de zaak lijkt te steunen", verklaart Erik Eenaerts, de woorvoerder van minister De Crem. In het rapport wordt ten slotte gewezen dat de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de openbare orde, permanent telefonisch of fysiek toegankelijk moet zijn voor de politiediensten. In dit geval "heeft het autoritair gezag ervoor gekozen om een factie te steunen door fysiek aanwezig te zijn", aldus het kabinet, dat erop wijst dat ze zo tijdelijk niet toegankelijk was. De Crem zal de conclusies van het rapport naar de Waalse minister Valérie De Bue (MR) sturen, die Targnion kan sanctioneren als ze dat nodig acht. (Belga)