'Die geëtaleerde zelfverzekerdheid van Elio Di Rupo en Paul Magnette lijkt me toch een beetje bluf', zegt Pascal Delwit (ULB). 'Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober vorig jaar scoorde de PS zwak. De partij voert nu vooral campagne op het terrein. Ze is daar goed in, maar voor een spectaculaire rebound heb ik geen aanwijzingen.'
...

'Die geëtaleerde zelfverzekerdheid van Elio Di Rupo en Paul Magnette lijkt me toch een beetje bluf', zegt Pascal Delwit (ULB). 'Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober vorig jaar scoorde de PS zwak. De partij voert nu vooral campagne op het terrein. Ze is daar goed in, maar voor een spectaculaire rebound heb ik geen aanwijzingen.' Terwijl PS-campagnes doorgaans strak gestroomlijnd zijn, verloopt die voor de verkiezingen van 26 mei volgens Delwit rommelig. 'Di Rupo speelt zijn partituur in Henegouwen, Jean-Claude Marcourt brengt zijn eigen compositie, Magnette duikt overal op. Het geheel mist coördinatie.' De omstandigheden kunnen de Franstalige socialisten nog wel een handje helpen. Delwit: 'Naast het klimaatvraagstuk staan sociale thema's in Franstalig België hoog op de agenda. Daarnaast heb je het moddergevecht tussen de MR en Ecolo, waardoor de PS boven het gewoel lijkt te staan. En dan is er nog de PTB/PVDA. Omdat die partij niet wil meebesturen, kan de PS zich aan linkse kiezers presenteren als de beste dam tegen een regering-Michel II. Bovendien gaat extreemlinks dit keer niet voluit in Wallonië. Zorgen voor verkozenen in Vlaanderen: dat lijkt het hoofddoel van de PTB/PVDA te zijn.' 'Over het algemeen', vindt Delwit, 'komt haast geen enkele Franstalige partij echt sterk voor de dag. Het CDH staat nergens, de MR verliest zich in haar agressieve aanvallen op Ecolo - wat bizar is voor de partij van de eerste minister - en bij de PS is het dus ieder voor zich. Dat maakt het extra moeilijk om op de verkiezingsuitslag vooruit te lopen. De PS zal allicht landen tussen 25 en 32 procent. Daarmee zou ze in Wallonië de grootste partij blijven en het initiatief kunnen nemen om een regering te vormen. Of in Brussel hetzelfde zal gebeuren, staat nog te bezien.' Voor de volgende federale regering ligt nog alles open. 'Voor de samenstelling van die regering wordt de uitslag in Vlaanderen bepalend. In dat licht is de zwakte van de SP.A voor de PS een grote handicap.' De partij van Elio Di Rupo krijgt intussen het verwijt een sinterklaascampagne te voeren, met de verlaging van de pensioenleeftijd, gratis gezondheidszorg en andere onbetaalbare beloftes. Maar volgens Delwit maken alle Franstalige partijen zich daar schuldig aan. 'Neem de MR: die partij belooft een grote belastinghervorming ten bedrage van 9 miljard euro, terwijl Eurocommissaris Pierre Moscovici pas heeft gezegd dat de taxshift een gat in de Belgische overheidsfinanciën slaat.'