Maandag legde parlementsvoorzitter Liesbeth Homans een besparingsplan voor dat onder meer voorzag in 6 procent besparingen op de werkingsmiddelen en de partijdotaties. Die 6 procent was niet toevallig gekozen. 'We moeten als parlement dezelfde inspanning doen als diegene die we vragen van andere mensen en organisaties', aldus Homans. Maar het plan botste aanvankelijk op een 'njet' van Open Vld. Dat leverde de Vlaamse liberalen dinsdag negatieve krantenkoppen en bakken kritiek op.

Intussen hebben de Vlaamse liberalen laten weten dat ze de besparing toch steunen en zelfs graag nog extra willen besparen. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans laat nu weten dat er op een extra Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement een consensus is gevonden over de 6 procent besparingen. 'Dat voorstel wordt donderdag (wanneer het parlement zich over de begroting buigt, red. )ook gestemd', aldus Homans aan Belga.

Volgens Homans is er ook afgesproken dat alle fracties met bijkomende besparingsvoorstellen mogen komen en dat die nadien op het Uitgebreid Bureau zullen besproken worden.

Sekswerkers klagen geweld en onrecht aan tijdens mars in Brussel

De Kamer bevriest de werkingstoelagen op de politieke fracties. De Kamercommissie voor de Comptabiliteit heeft daarover dinsdag een voorstel goedgekeurd. Een voorstel van N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt om ook de dotaties aan de politieke partijen te bevriezen, haalde het niet.

De Kamer kent jaarlijks werkingstoelagen toe aan de verschillende fracties (samen goed voor ruim negen miljoen euro) en voorziet ook dotaties aan de politieke partijen (in totaal meer dan 32 miljoen euro). In de begroting van de Kamer voor volgend jaar was voorzien dat zowel de werkingstoelagen aan de fracties als de partijdotaties opnieuw geïndexeerd zouden worden, zegt N-VA-Kamerlid Van der Donckt.

Hij diende twee amendementen in om de bedragen te bevriezen, wat een besparing zou opleveren van 172.000 euro op de middelen voor de fracties en van 586.000 euro op de middelen voor de politieke partijen. De (kleinere) besparing op de fractiemiddelen kreeg een ruime meerderheid achter zich, de grotere besparing op de dotaties voor de partijen niet. Volgens N-VA stemden Open Vld, PVDA en Vlaams Belang mee voor het N-VA-voorstel. Groenen, MR en PS stemden tegen en CD&V zou zich hebben onthouden. Van der Donckt zegt dat de N-VA in de plenaire vergadering van donderdag zal trachten 'het tij alsnog te keren'.

Maandag legde parlementsvoorzitter Liesbeth Homans een besparingsplan voor dat onder meer voorzag in 6 procent besparingen op de werkingsmiddelen en de partijdotaties. Die 6 procent was niet toevallig gekozen. 'We moeten als parlement dezelfde inspanning doen als diegene die we vragen van andere mensen en organisaties', aldus Homans. Maar het plan botste aanvankelijk op een 'njet' van Open Vld. Dat leverde de Vlaamse liberalen dinsdag negatieve krantenkoppen en bakken kritiek op. Intussen hebben de Vlaamse liberalen laten weten dat ze de besparing toch steunen en zelfs graag nog extra willen besparen. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans laat nu weten dat er op een extra Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement een consensus is gevonden over de 6 procent besparingen. 'Dat voorstel wordt donderdag (wanneer het parlement zich over de begroting buigt, red. )ook gestemd', aldus Homans aan Belga. Volgens Homans is er ook afgesproken dat alle fracties met bijkomende besparingsvoorstellen mogen komen en dat die nadien op het Uitgebreid Bureau zullen besproken worden. De Kamer bevriest de werkingstoelagen op de politieke fracties. De Kamercommissie voor de Comptabiliteit heeft daarover dinsdag een voorstel goedgekeurd. Een voorstel van N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt om ook de dotaties aan de politieke partijen te bevriezen, haalde het niet. De Kamer kent jaarlijks werkingstoelagen toe aan de verschillende fracties (samen goed voor ruim negen miljoen euro) en voorziet ook dotaties aan de politieke partijen (in totaal meer dan 32 miljoen euro). In de begroting van de Kamer voor volgend jaar was voorzien dat zowel de werkingstoelagen aan de fracties als de partijdotaties opnieuw geïndexeerd zouden worden, zegt N-VA-Kamerlid Van der Donckt. Hij diende twee amendementen in om de bedragen te bevriezen, wat een besparing zou opleveren van 172.000 euro op de middelen voor de fracties en van 586.000 euro op de middelen voor de politieke partijen. De (kleinere) besparing op de fractiemiddelen kreeg een ruime meerderheid achter zich, de grotere besparing op de dotaties voor de partijen niet. Volgens N-VA stemden Open Vld, PVDA en Vlaams Belang mee voor het N-VA-voorstel. Groenen, MR en PS stemden tegen en CD&V zou zich hebben onthouden. Van der Donckt zegt dat de N-VA in de plenaire vergadering van donderdag zal trachten 'het tij alsnog te keren'.