Premier Charles Michel zegt dat zijn minderheidsregering van MR, CD&V en Open Vld 'voorzichtig' en 'verantwoordelijk' zal zijn, en zal samenwerken met het parlement. Dat zei Michel woensdagnamiddag in de Kamer.

'Een voorzichtige en verantwoordelijke regering die samenwerkt met een actief en geëngageerd parlement kan ervoor zorgen dat de belangen van de burgers verdedigd worden', zei Michel. De premier zei dat veel partijen geen voorstander blijken van vervroegde verkiezingen. Zo'n vervroegde verkiezingen zouden ook een risico vormen op 'langere periode van instabiliteit'. De optie van een regering in lopende zaken zou dan weer voor immobilisme zorgen.

Daarom pleit Michel voor een tussenweg: een minderheidsregering die samenwerkt met het parlement. Michel bedankte de N-VA, die sinds zaterdagavond niet langer deel uitmaakt van de regering, voor het parcours dat de Zweedse coalitie de voorbije 4,5 jaar heeft afgelegd.

N-VA-fractieleider Peter De Roover was niet meteen bevredigd door het antwoord van de premier. 'Een regeringsverklaring was dit niet, noch naar vorm, noch naar inhoud. We zitten nog altijd in een flou artistique', zei hij. Hij legde de schuld voor die onduidelijkheid bij de premier. 'U hebt de as van Michel I gebroken door in Marrakesh een volgens u niet bindend pact door de strot te rammen van uw grootste coalitiepartner. Dan is dat uw verantwoordelijkheid, en dan moet u alle gevolgen van die keuze dragen.'

Meryame Kitir van sp.a vond dat de premier de bal onterecht naar de oppositie wees. 'De chaos van vandaag, is uw chaos. En dan heeft u nog het lef om te wijzen naar de oppositie: 'het is kiezen voor Michel, of voor de chaos'. Wij sturen niet aan op verkiezingen, uw grootste partij is uit de regering gestapt. Als u de democratie echt waardeert dan vraagt u een vertrouwensstemming: de sleutel ligt niet bij de oppositie, maar in uw handen.'

Ook Groen-kopstuk Kristof Calvo stoorde zich aan de 'weinigzeggende verklaring van de premier', maar 'nog meer aan de houding van collega Verherstraeten en Dewael.' 'Op geen enkele manier spreekt dat zij de samenwerking op een oprechte manier willen aangaan. Dat zou nochtans de modus moeten zijn, nu ze bevrijd zijn van het carcan van N-VA', aldus Calvo.

Volgens Groen is een motie van vertrouwen 'onafwendbaar' en moet de regering dan een keuze maken tussen N-VA of de steun van de andere fracties in het parlement. 'U kan maar één keuze maken: N-VA is geen verantwoordelijke partij, maar een campagnemachine. U kan alleen maar het regeerakkoord openbreken en met het parlement op zoek gaan naar nieuwe doorbraken.

Kamer keurt ordemotie goed die regeerverklaring vraagt tegen dinsdag

De Kamer heeft woensdagavond een ordemotie goedgekeurd die de regering voorstelt om uiterlijk tegen dinsdag 18 december met een regeerverklaring te komen en het vertrouwen te vragen.

De ordemotie was ingediend door PS, sp.a, Ecolo-Groen, cdH en DéFi en kreeg ook de steun van N-VA en Vlaams Belang. De coalitiepartners van de minderheidsregering MR, CD&V en Open Vld stemden tegen. Ook Hendrik Vuye diende een ordemotie in met de vraag om geen wetsontwerpen of initiatieven van de regering meer te behandelen tot er een vertrouwensstemming geweest is. Die motie werd echter weggestemd.

N-VA wil dat nieuwe regering zich voorstelt: 'Tot dan wordt land geleid door lamme eend'

N-VA liet eerder op de dag weten dat de partij wil dat premier Charles Michel zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft over de plannen van de nieuwe regering.

'Wij willen weten welk project we al dan niet steunen of bekampen', zei fractieleider Peter De Roover. 'U kan moeilijk verwachten dat de bedrogen echtgenote daags na de one night stand voor het ontbijt zorgt.'

De Kamer houdt woensdag een gedachtewisseling over de gewijzigde samenstelling van de federale regering, nu N-VA er geen deel meer van uit maakt. Voor De Roover is de nieuwe regering van Michel, met enkel MR, CD&V en Open Vld 'het gevolg van een wild en onbesuisd vreemdgaan'.

'U hebt aan overspel gedaan ten koste van uw meest loyale partner', zei de N-VA-fractieleider. Volgens De Roover gaat het wel degelijk om een nieuwe regering, die niet zomaar 'copy paste' het beleid van de regering met N-VA zal uitvoeren.

'Uw vicepremier heeft gezegd dat er nieuwe accenten worden gelegd. Wij willen weten wat er wordt afgeknipt en wat er wordt bijgeplakt.' N-VA wil dat de nieuwe regering zich presenteert aan het parlement. 'Tot u dat doet, is er geen sprake van een echte regering. Tot dan land wordt het land geleid door een lamme eend.'

CD&V wil 'besturen in overleg en samenspraak met parlement'

De CD&V wil dat de oranje-blauwe minderheidscoalitie verder kan 'besturen in overleg en samenspraak met het parlement'. Dat zei Kamerfractieleider Servais Verherstraeten woensdagmiddag tijdens een gedachtewisseling over de veranderde samenstelling van de federale ploeg. 'Het parlement heeft hier een unieke kans om meer te wegen op de politieke besluitvorming.'

Verherstraeten wil het tumult van de voorbije weken afsluiten en verder gaan met besturen, maakte hij woensdag duidelijk in de Kamer. 'Iedereen in de Kamer is het er over eens dat dit parlement een meerderheid nodig heeft om wetsvoorstellen te stemmen. Onze fractie wil dat deze regering en dit parlement antwoorden geven op de noden en zorgen van de mensen in de straat, van de families, de werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Zij willen dat wij onze verantwoordelijkheid opnemen, de problemen aanpakken en bestuurd worden.'

CD&V reikt de andere fracties de hand om daaraan mee te werken. 'De eerste minister schoof drie prioriteiten naar voren: veiligheid, koopkracht en klimaat. Voor ons zijn dat de juiste prioriteiten, en ik kan mij niet inbeelden dat dit niet de prioriteiten zijn van een overgrote meerderheid in deze Kamer. Het parlement heeft hier een unieke kans om meer te wegen op de politieke besluitvorming. Die kunnen we laten liggen, of grijpen.'

Verherstraeten had ook een boodschap voor ex-coalitiepartner N-VA. 'Onze fractie blijft steunen wat de regering in haar toenmalige samenstelling in de zomer heeft beslist. Ik hoop dat de N-VA-fractie dat ook zal doen: woord houden en niet verwerpen wat ze gisteren verdedigde.'

Dewael: 'Niemand wil vervroegde verkiezingen. Laat parlement maximaal zijn rol spelen'

Net als zijn collega's van CD&V en MR pleit Open Vld-fractieleider Patrick Dewael ervoor dat de minderheidsregering van Charles Michel op zoek gaat naar meerderheden in het parlement. Vervroegde verkiezingen zouden het land in immobilisme storten, zei hij woensdag in de Kamer.

'Geen enkele partij wil vervroegde verkiezingen. Als we dat niet willen, laat dan het parlement maximaal zijn rol spelen', zei Dewael in het Kamerdebat over de nieuwe samenstelling van de regering, waar N-VA geen deel meer van uitmaakt. Eventuele vervroegde verkiezingen zouden er eind januari komen. 'Is er iemand die denkt dat je op dat moment politieke stabiliteit kan organiseren, op het moment dat je in volle campagne zit voor de deelstaats- en Europese verkiezingen van mei?'.

'Ik denk dat we de komende weken en maanden nog een aantal katten hebben te geselen', zei Dewael, verwijzend naar dossiers als de Brexit, het mogelijke stroomtekort en de arbeidsdeal. 'Dit is niet het moment op de handdoek in de ring te gooien. Wel het moment om verantwoordelijkheid op te nemen. Niet enkel door resterende regeringspartijen, maar door alle democratische fracties in dit huis'.

Dewael brak een lans voor een minderheidsregering 'met een duidelijk kompas': het regeerakkoord en de hervormingen die al in de steigers stonden. 'We pleiten ervoor dat al deze elementen zo onverkort mogelijk zouden kunnen worden uitgevoerd.'

MR-fractieleidder David Clarinval had eerder de verschillende fracties in de Kamer opgeroepen om 'de uitgestoken hand' van premier Charles Michel aan te nemen. 'Het is de plicht van alle partijen om het land niet te verlammen', klonk het. 'Stabiliteit is onze eerste prioriteit'. Volgens Clarinval is een vertrouwensstemming niet nodig: het gaat om een 'niet bindende constitutionele gewoonte'. De MR-fractieleider zei dat het vertrouwen evengoed kan uitgedrukt worden bij het stemmen over concrete maatregelen.

Hendrik Vuye: 'U bént een nieuwe regering en u moét het vertrouwen vragen'

Kamerlid Hendrik Vuye van tweemansfractie Vuye & Wouters hamert erop dat de oranje-blauwe coalitie een nieuwe regering is. Volgens Vuye, zelf een grondwetsspecialist, is de nieuwe coalitie verplicht het vertrouwen van het parlement te vragen.

De Kamer houdt woensdagmiddag een gedachtewisseling over de veranderde samenstelling van de regering. Eén van de vele vragen: is dit een nieuwe regering, en moet die dan een vertrouwensstemming vragen in het parlement, of niet? Grondwetsspecialist Hendrik Vuye is ervan overtuigd van wel. 'Er is een nieuwe regering als er een verandering is in de samenstelling van de coalitie wat betreft de partijen. Dat is één van de criteria. U bént een nieuwe regering', klonk het. CD&V-voorzitter Wouter Beke was het daar niet mee eens. Volgens Vuye moet de regering dan ook het vertrouwen vragen vanhet parlement. 'U moét het vertrouwen vragen, u zit nu in lopende zaken, dat lijdt geen enkele twijfel.'

MR-fractieleider David Clarinval had eerder al verklaard dat het gewoon gaat om een 'niet bindende rechtsregel', maar dat bestaat volgens Vuye niet. Hij riep de regering op om zo snel mogelijk over te gaan tot die stemming, om 'dit theaterstuk te stoppen en te kijken naar de problemen die de bevolking echt aanbelangen.'

PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw maakte duidelijk dat de regering 'niet op de steun van PVDA' moet rekenen. Hij noemde de huidige situatie een 'betreurenswaardige politieke chaos' en een 'komedie', en riep de regering op 'de verantwoordelijkheid te nemen.' 'U heeft maar 52 zetels in de Kamer. Hoe kunt u nu blijven regeren alsof er niets gebeurd is. Wie kan u nog geloven?'

SP.A: 'Niet van plan regering verder te laten werken aan sociale afbraak'

De SP.A-Kamerfractie 'is niet van plan om de regering verder te laten werken aan de sociale afbraak waar ze mee bezig was'. Dat zei fractieleidster Meryame Kitir woensdag tijdens een gedachtewisseling over de nieuwe oranje-blauwe coalitie. 'Wij hebben maar één vraag: bent u van plan het regeerakkoord van Michel I door te voeren en zo ja, dient u dan vandaag een vertrouwensstemming in bij het parlement', klonk het aan het adres van de premier.

SP.A wil de nieuwe oranje-blauwe coalitie niet helpen om het regeerakkoord van Michel I uit te voeren. 'Wij zijn niet van plan u verder te laten werken aan de sociale afbraak waar u mee bezig was, om toe te laten dat u de arbeidsdeal, waarmee u werkzoekenden in de armoede gaat duwen, gewoon kunt stemmen. Dat is iets wat wij niét gaan steunen: ook onze partij heeft principes', zei Kitir.

De Vlaamse socialisten blijven erbij dat de nieuwe coalitie het vertrouwen moet vragen in het parlement om verder te kunnen regeren. 'Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke is dit geen nieuwe regering, maar een bestaande regering waaruit één partij ontslag heeft genomen en een aantal mensen is vervangen. Als dit het statuut is, dan moet u niet rekenen op de steun van sp.a', zei sneerde Kitir richting premier Charles Michel. 'U ben naar het parlement gekomen en u noemde dat het hart van de democratie. Dan is het niet meer dan logisch dat u nu ook om het vertrouwen vraagt. Wij hebben maar één vraag: bent u van pan om het regeerakkoord van Michel I door te voeren en zo ja, dient u dan vandaag een vertrouwensstemming in bij het parlement?'

PS-fractieleider Ahmed Laaouej zei dat zijn partij liever een regering in lopende zaken heeft dan een verderzetting van het programma van de Zweedse coalitie, die volgens hem een programma van 'sociale achteruitgang' was.

Premier Charles Michel zegt dat zijn minderheidsregering van MR, CD&V en Open Vld 'voorzichtig' en 'verantwoordelijk' zal zijn, en zal samenwerken met het parlement. Dat zei Michel woensdagnamiddag in de Kamer. 'Een voorzichtige en verantwoordelijke regering die samenwerkt met een actief en geëngageerd parlement kan ervoor zorgen dat de belangen van de burgers verdedigd worden', zei Michel. De premier zei dat veel partijen geen voorstander blijken van vervroegde verkiezingen. Zo'n vervroegde verkiezingen zouden ook een risico vormen op 'langere periode van instabiliteit'. De optie van een regering in lopende zaken zou dan weer voor immobilisme zorgen. Daarom pleit Michel voor een tussenweg: een minderheidsregering die samenwerkt met het parlement. Michel bedankte de N-VA, die sinds zaterdagavond niet langer deel uitmaakt van de regering, voor het parcours dat de Zweedse coalitie de voorbije 4,5 jaar heeft afgelegd. N-VA-fractieleider Peter De Roover was niet meteen bevredigd door het antwoord van de premier. 'Een regeringsverklaring was dit niet, noch naar vorm, noch naar inhoud. We zitten nog altijd in een flou artistique', zei hij. Hij legde de schuld voor die onduidelijkheid bij de premier. 'U hebt de as van Michel I gebroken door in Marrakesh een volgens u niet bindend pact door de strot te rammen van uw grootste coalitiepartner. Dan is dat uw verantwoordelijkheid, en dan moet u alle gevolgen van die keuze dragen.' Meryame Kitir van sp.a vond dat de premier de bal onterecht naar de oppositie wees. 'De chaos van vandaag, is uw chaos. En dan heeft u nog het lef om te wijzen naar de oppositie: 'het is kiezen voor Michel, of voor de chaos'. Wij sturen niet aan op verkiezingen, uw grootste partij is uit de regering gestapt. Als u de democratie echt waardeert dan vraagt u een vertrouwensstemming: de sleutel ligt niet bij de oppositie, maar in uw handen.' Ook Groen-kopstuk Kristof Calvo stoorde zich aan de 'weinigzeggende verklaring van de premier', maar 'nog meer aan de houding van collega Verherstraeten en Dewael.' 'Op geen enkele manier spreekt dat zij de samenwerking op een oprechte manier willen aangaan. Dat zou nochtans de modus moeten zijn, nu ze bevrijd zijn van het carcan van N-VA', aldus Calvo. Volgens Groen is een motie van vertrouwen 'onafwendbaar' en moet de regering dan een keuze maken tussen N-VA of de steun van de andere fracties in het parlement. 'U kan maar één keuze maken: N-VA is geen verantwoordelijke partij, maar een campagnemachine. U kan alleen maar het regeerakkoord openbreken en met het parlement op zoek gaan naar nieuwe doorbraken.N-VA liet eerder op de dag weten dat de partij wil dat premier Charles Michel zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft over de plannen van de nieuwe regering. 'Wij willen weten welk project we al dan niet steunen of bekampen', zei fractieleider Peter De Roover. 'U kan moeilijk verwachten dat de bedrogen echtgenote daags na de one night stand voor het ontbijt zorgt.' De Kamer houdt woensdag een gedachtewisseling over de gewijzigde samenstelling van de federale regering, nu N-VA er geen deel meer van uit maakt. Voor De Roover is de nieuwe regering van Michel, met enkel MR, CD&V en Open Vld 'het gevolg van een wild en onbesuisd vreemdgaan'. 'U hebt aan overspel gedaan ten koste van uw meest loyale partner', zei de N-VA-fractieleider. Volgens De Roover gaat het wel degelijk om een nieuwe regering, die niet zomaar 'copy paste' het beleid van de regering met N-VA zal uitvoeren. 'Uw vicepremier heeft gezegd dat er nieuwe accenten worden gelegd. Wij willen weten wat er wordt afgeknipt en wat er wordt bijgeplakt.' N-VA wil dat de nieuwe regering zich presenteert aan het parlement. 'Tot u dat doet, is er geen sprake van een echte regering. Tot dan land wordt het land geleid door een lamme eend.' De CD&V wil dat de oranje-blauwe minderheidscoalitie verder kan 'besturen in overleg en samenspraak met het parlement'. Dat zei Kamerfractieleider Servais Verherstraeten woensdagmiddag tijdens een gedachtewisseling over de veranderde samenstelling van de federale ploeg. 'Het parlement heeft hier een unieke kans om meer te wegen op de politieke besluitvorming.'Verherstraeten wil het tumult van de voorbije weken afsluiten en verder gaan met besturen, maakte hij woensdag duidelijk in de Kamer. 'Iedereen in de Kamer is het er over eens dat dit parlement een meerderheid nodig heeft om wetsvoorstellen te stemmen. Onze fractie wil dat deze regering en dit parlement antwoorden geven op de noden en zorgen van de mensen in de straat, van de families, de werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Zij willen dat wij onze verantwoordelijkheid opnemen, de problemen aanpakken en bestuurd worden.' CD&V reikt de andere fracties de hand om daaraan mee te werken. 'De eerste minister schoof drie prioriteiten naar voren: veiligheid, koopkracht en klimaat. Voor ons zijn dat de juiste prioriteiten, en ik kan mij niet inbeelden dat dit niet de prioriteiten zijn van een overgrote meerderheid in deze Kamer. Het parlement heeft hier een unieke kans om meer te wegen op de politieke besluitvorming. Die kunnen we laten liggen, of grijpen.' Verherstraeten had ook een boodschap voor ex-coalitiepartner N-VA. 'Onze fractie blijft steunen wat de regering in haar toenmalige samenstelling in de zomer heeft beslist. Ik hoop dat de N-VA-fractie dat ook zal doen: woord houden en niet verwerpen wat ze gisteren verdedigde.' Net als zijn collega's van CD&V en MR pleit Open Vld-fractieleider Patrick Dewael ervoor dat de minderheidsregering van Charles Michel op zoek gaat naar meerderheden in het parlement. Vervroegde verkiezingen zouden het land in immobilisme storten, zei hij woensdag in de Kamer.'Geen enkele partij wil vervroegde verkiezingen. Als we dat niet willen, laat dan het parlement maximaal zijn rol spelen', zei Dewael in het Kamerdebat over de nieuwe samenstelling van de regering, waar N-VA geen deel meer van uitmaakt. Eventuele vervroegde verkiezingen zouden er eind januari komen. 'Is er iemand die denkt dat je op dat moment politieke stabiliteit kan organiseren, op het moment dat je in volle campagne zit voor de deelstaats- en Europese verkiezingen van mei?'. 'Ik denk dat we de komende weken en maanden nog een aantal katten hebben te geselen', zei Dewael, verwijzend naar dossiers als de Brexit, het mogelijke stroomtekort en de arbeidsdeal. 'Dit is niet het moment op de handdoek in de ring te gooien. Wel het moment om verantwoordelijkheid op te nemen. Niet enkel door resterende regeringspartijen, maar door alle democratische fracties in dit huis'. Dewael brak een lans voor een minderheidsregering 'met een duidelijk kompas': het regeerakkoord en de hervormingen die al in de steigers stonden. 'We pleiten ervoor dat al deze elementen zo onverkort mogelijk zouden kunnen worden uitgevoerd.' MR-fractieleidder David Clarinval had eerder de verschillende fracties in de Kamer opgeroepen om 'de uitgestoken hand' van premier Charles Michel aan te nemen. 'Het is de plicht van alle partijen om het land niet te verlammen', klonk het. 'Stabiliteit is onze eerste prioriteit'. Volgens Clarinval is een vertrouwensstemming niet nodig: het gaat om een 'niet bindende constitutionele gewoonte'. De MR-fractieleider zei dat het vertrouwen evengoed kan uitgedrukt worden bij het stemmen over concrete maatregelen. Kamerlid Hendrik Vuye van tweemansfractie Vuye & Wouters hamert erop dat de oranje-blauwe coalitie een nieuwe regering is. Volgens Vuye, zelf een grondwetsspecialist, is de nieuwe coalitie verplicht het vertrouwen van het parlement te vragen.De Kamer houdt woensdagmiddag een gedachtewisseling over de veranderde samenstelling van de regering. Eén van de vele vragen: is dit een nieuwe regering, en moet die dan een vertrouwensstemming vragen in het parlement, of niet? Grondwetsspecialist Hendrik Vuye is ervan overtuigd van wel. 'Er is een nieuwe regering als er een verandering is in de samenstelling van de coalitie wat betreft de partijen. Dat is één van de criteria. U bént een nieuwe regering', klonk het. CD&V-voorzitter Wouter Beke was het daar niet mee eens. Volgens Vuye moet de regering dan ook het vertrouwen vragen vanhet parlement. 'U moét het vertrouwen vragen, u zit nu in lopende zaken, dat lijdt geen enkele twijfel.' MR-fractieleider David Clarinval had eerder al verklaard dat het gewoon gaat om een 'niet bindende rechtsregel', maar dat bestaat volgens Vuye niet. Hij riep de regering op om zo snel mogelijk over te gaan tot die stemming, om 'dit theaterstuk te stoppen en te kijken naar de problemen die de bevolking echt aanbelangen.' PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw maakte duidelijk dat de regering 'niet op de steun van PVDA' moet rekenen. Hij noemde de huidige situatie een 'betreurenswaardige politieke chaos' en een 'komedie', en riep de regering op 'de verantwoordelijkheid te nemen.' 'U heeft maar 52 zetels in de Kamer. Hoe kunt u nu blijven regeren alsof er niets gebeurd is. Wie kan u nog geloven?' De SP.A-Kamerfractie 'is niet van plan om de regering verder te laten werken aan de sociale afbraak waar ze mee bezig was'. Dat zei fractieleidster Meryame Kitir woensdag tijdens een gedachtewisseling over de nieuwe oranje-blauwe coalitie. 'Wij hebben maar één vraag: bent u van plan het regeerakkoord van Michel I door te voeren en zo ja, dient u dan vandaag een vertrouwensstemming in bij het parlement', klonk het aan het adres van de premier.SP.A wil de nieuwe oranje-blauwe coalitie niet helpen om het regeerakkoord van Michel I uit te voeren. 'Wij zijn niet van plan u verder te laten werken aan de sociale afbraak waar u mee bezig was, om toe te laten dat u de arbeidsdeal, waarmee u werkzoekenden in de armoede gaat duwen, gewoon kunt stemmen. Dat is iets wat wij niét gaan steunen: ook onze partij heeft principes', zei Kitir. De Vlaamse socialisten blijven erbij dat de nieuwe coalitie het vertrouwen moet vragen in het parlement om verder te kunnen regeren. 'Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke is dit geen nieuwe regering, maar een bestaande regering waaruit één partij ontslag heeft genomen en een aantal mensen is vervangen. Als dit het statuut is, dan moet u niet rekenen op de steun van sp.a', zei sneerde Kitir richting premier Charles Michel. 'U ben naar het parlement gekomen en u noemde dat het hart van de democratie. Dan is het niet meer dan logisch dat u nu ook om het vertrouwen vraagt. Wij hebben maar één vraag: bent u van pan om het regeerakkoord van Michel I door te voeren en zo ja, dient u dan vandaag een vertrouwensstemming in bij het parlement?' PS-fractieleider Ahmed Laaouej zei dat zijn partij liever een regering in lopende zaken heeft dan een verderzetting van het programma van de Zweedse coalitie, die volgens hem een programma van 'sociale achteruitgang' was.