Dat staat vrijdag in De Standaard en De Morgen. De N-VA domineert het debat.

Van alle politieke uitspraken over migratie die de wetenschappers hebben geanalyseerd, kwam bijna de helft uit N-VA-hoek. Logischerwijs spant staatssecretaris Theo Francken de kroon. Na N-VA komt Vlaams Belang. De andere partijen volgen op grote afstand.

De onderzoekers gingen ook na of en hoe de politici hun uitspraken 'framen': in een voor hen voordelig kader zetten. Bij zestien procent van de uitspraken was dat het geval. Het vaakst gaat het om framing van migratie als bedreiging voor het land of de bevolking. Vooral Vlaams Belang en N-VA hanteren dat frame, terwijl Open Vld, Sp.a, CD&V en Groen in minstens zeven op de tien gevallen een frame van 'slachtoffer' toepassen.

Opvallend is dat de grootste groep Vlamingen spontaan kiest voor het slachtofferperspectief, als hem gevraagd wordt te kiezen tussen courante frames rond migratie. Daarom pleit 11.11.11 ervoor om meer op de positieve frames in te zetten. 'Die geven niet alleen de realiteit beter weer, ze bieden een positiever beeld dat nu amper in het debat aanwezig is', zegt woordvoerder Bogdan Vanden Berghe.

Dat staat vrijdag in De Standaard en De Morgen. De N-VA domineert het debat.Van alle politieke uitspraken over migratie die de wetenschappers hebben geanalyseerd, kwam bijna de helft uit N-VA-hoek. Logischerwijs spant staatssecretaris Theo Francken de kroon. Na N-VA komt Vlaams Belang. De andere partijen volgen op grote afstand. De onderzoekers gingen ook na of en hoe de politici hun uitspraken 'framen': in een voor hen voordelig kader zetten. Bij zestien procent van de uitspraken was dat het geval. Het vaakst gaat het om framing van migratie als bedreiging voor het land of de bevolking. Vooral Vlaams Belang en N-VA hanteren dat frame, terwijl Open Vld, Sp.a, CD&V en Groen in minstens zeven op de tien gevallen een frame van 'slachtoffer' toepassen. Opvallend is dat de grootste groep Vlamingen spontaan kiest voor het slachtofferperspectief, als hem gevraagd wordt te kiezen tussen courante frames rond migratie. Daarom pleit 11.11.11 ervoor om meer op de positieve frames in te zetten. 'Die geven niet alleen de realiteit beter weer, ze bieden een positiever beeld dat nu amper in het debat aanwezig is', zegt woordvoerder Bogdan Vanden Berghe.