Ook het veelbesproken glyfosaat - dat onder meer opduikt in de bekende onkruidverdelger Roundup - zal verboden worden. Voor het professioneel gebruik verandert er voorlopig niets.

Kamerleden Anne Dedry (Groen) en Karin Jiroflée (sp.a) voelden Borsus donderdag aan de tand in de Kamer.

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) had daags voordien aangekondigd dat ze "al dan niet tijdelijk" het gebruik van glyfosaat door particulieren aan banden wil leggen. Maar de verkoop verbieden, dat is nog steeds federale materie.

Borsus plant wel degelijk een verbod, zo kondigde hij nu aan. De liberaal werkt aan een besluit "dat het op de markt brengen en dus het gebruik verbiedt van herbiciden bestemd voor particulieren, met uitzondering van biopesticiden en basisstoffen zoals azijn". Tegelijk komt er een verbod op de zogenaamde "CMR2-producten". Dat zijn herbiciden, insecticiden en fungiciden die erkend zijn als producten met mogelijk kankerverwekkende of mutagene effecten of een impact op de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van het ongeboren kind.

"Deze twee productgroepen zullen dus niet meer verkocht of gebruikt kunnen worden in het kader van een niet-professioneel gebruik", aldus Borsus. Hij kadert de beslissing in zijn "wil om het gebruik van pesticiden terug te dringen, het gebruik van "bio"-alternatieven aan te moedigen en het voorzorgsbeginsel toe te passen"." Gelet op de balans nut/risico, verantwoordt niets nog het gebruik van herbiciden door particulieren", besluit de liberaal.

Voor professionele gebruikers verandert voorlopig niets. "Er zullen andere maatregelen worden genomen in de toekomst, in het kader van dit plan, over het professionele gebruik, in overleg met de Gewesten, de verschillende sectoren en de deskundigen,...", aldus nog de minister.

Ook het veelbesproken glyfosaat - dat onder meer opduikt in de bekende onkruidverdelger Roundup - zal verboden worden. Voor het professioneel gebruik verandert er voorlopig niets.Kamerleden Anne Dedry (Groen) en Karin Jiroflée (sp.a) voelden Borsus donderdag aan de tand in de Kamer.Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) had daags voordien aangekondigd dat ze "al dan niet tijdelijk" het gebruik van glyfosaat door particulieren aan banden wil leggen. Maar de verkoop verbieden, dat is nog steeds federale materie.Borsus plant wel degelijk een verbod, zo kondigde hij nu aan. De liberaal werkt aan een besluit "dat het op de markt brengen en dus het gebruik verbiedt van herbiciden bestemd voor particulieren, met uitzondering van biopesticiden en basisstoffen zoals azijn". Tegelijk komt er een verbod op de zogenaamde "CMR2-producten". Dat zijn herbiciden, insecticiden en fungiciden die erkend zijn als producten met mogelijk kankerverwekkende of mutagene effecten of een impact op de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van het ongeboren kind."Deze twee productgroepen zullen dus niet meer verkocht of gebruikt kunnen worden in het kader van een niet-professioneel gebruik", aldus Borsus. Hij kadert de beslissing in zijn "wil om het gebruik van pesticiden terug te dringen, het gebruik van "bio"-alternatieven aan te moedigen en het voorzorgsbeginsel toe te passen"." Gelet op de balans nut/risico, verantwoordt niets nog het gebruik van herbiciden door particulieren", besluit de liberaal.Voor professionele gebruikers verandert voorlopig niets. "Er zullen andere maatregelen worden genomen in de toekomst, in het kader van dit plan, over het professionele gebruik, in overleg met de Gewesten, de verschillende sectoren en de deskundigen,...", aldus nog de minister.